Přehled akcí roku 2021/2022

25. 8. pedagogická rada – 1. část
31. 8. pedagogická rada – 2. část

ZÁŘÍ

1. 9. slavnostní zahájení školního
roku
2. 9. PD – Branný závod
3. 9. PD – Poznej svou obec, svůj region
10. 9. fotografování 1. třídy
14. 9. program Planeta Země – II. st. – Jilemnice
16. 9. volby zástupce rodičů do školské rady
17. – 18. 9. studium výchovného poradenství – HK
23. 9. Podpora výuky hudební výchovy – workshop pro pedagogy – Jilemnice
27. 9. ředitelské volno

ŘÍJEN

1. – 2. 10. studium výchovného
poradenství – HK
5. 10. porada ředitelů škol – Jilemnice
7. – 8. 10 setkání výchovných poradců – Paseky nad Jizerou
11. – 12. 10. klub ředitelů – Dvůr Králové
12. 10. právní povědomí pro vychovatele ŠD – Liberec
13. 10. přírodovědný Klokan
21. – 22. 10. setkání ředitelů škol
22. 10. vánoční fotografování žáků
23. 10. studium výchovného poradenství – HK
27. 10. podzimní prázdniny
29. 10. podzimní prázdniny

LISTOPAD

2. 11. testování ČŠI – 7. třída
3. 11. testování ČŠI – 8. třída
3. 11. dopravní hřiště Košťálov – 4. a 5. třída
4. 11. testování ČŠI – 5. třída
4. 11. setkání metodiků prevence
5. 11. studium výchovného poradenství – HK
8. 11. testování ČŠI – 9. třída
9. 11. testování ČŠI – 6. třída
9. 11. burza škol Semily – 8. a 9. ročník
10. 11. Klima třídy – preventivní program pro 4. roč.
11. 11. školení PP
16. 11. setkání zájemců ohledně změn ve výuce informatiky – MAP Jilemnicko
18. 11. pedagogická rada
19. – 21. 11. studium výchovného poradenství – Květná zahrada
23. 11. rodičovské schůzky
25. 11. program pro 4. roč.
25. 11. preventivní program 8. a 9. třídazrušeno kvůli covidové
situaci

25. 11. Živá knihovna povolání – 8. a 9. třída
30. 11. preventivní program 6. a 7. třídazrušeno kvůli covidové
situaci

PROSINEC

3. 12. čerti, Mikuláš
3. – 4. 12. studium výchovného poradenství – HK
20. 12. vánoční dílničky
22. 12. třídní besídky
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny

LEDEN

3. 1. začátek vyučování po vánočních
prázdninách
3. 1. webinář středního článku
6. 1. webinář výchovných poradců, MAP a diakonie
21. – 22. 1. studium výchovného poradenství – HK
24. 1. webinář Agresivita ve školním prostředí
24. 1. webinář středního článku
25. 1. pedagogická rada
28. 1. webinář Čtenářské dovednosti v přírodovědných předmětech
31. 1. – 3. 2. ředitelské volno
31. 1. předávání vysvědčení

ÚNOR

1. 2. webinář Poskytování
podpůrných opatření v době distanční výuky
zrušeno kvůli malému počtu
účastníků

4. 2. pololetní prázdniny
4. – 5. 2. studium výchovného poradenství – HK
8. 2. on-line setkání se zástupci MŠMT k doučování žáků
10. 2. webinář středního článku Velká revize RVP
14. 2. – 18. 2. jarní prázdniny
15. 2. webinář Specifičnost hodnocení žáků se SVP
21. 2. webinář Jak na závěrečnou práci
21. 2. webinář středního článku
24. 2. webinář Vedení spisové služby ve školách a školských zařízeních v
souladu s GDPR

BŘEZEN

2. 3. jarní setkání výchovných
poradců
zrušeno kvůli covidové situaci
17. 3. webinář Přijímaní a začleňování žáků cizinců
18. 3. matematický Klokan
25. – 26. 3. studium výchovného poradenství – HK
30. 3. fotografování Photodienst

DUBEN

6. 4. preventivní program Rebecca –
7. ročník
7. 4. turnaj ve florbalu – chlapci 8. a 9. ročník
7. 4. kongresové dny Asociace výchovných poradců
9. 4. studium výchovného poradenství – HK
11. 4. jízdy zručnosti – 5. – 8. ročník účast, 9. tř. výpomoc
12. 4. přijímací zkoušky na SŠ
13. 4. turnaj ve florbalu – chlapci 6. a 7. ročník
13. 4. projektový den – Den barev – žlutá a modrá
13. 4. přijímací zkoušky na SŠ
14. 4. velikonoční prázdniny
19. 4. Tonda obal – ekologický výukový program
19. 4. pedagogická rada
21. 4. zahájení plaveckého výcviku
21. 4. informační schůzky – 15 – 17 hod.
25. 4. Den Země – Jilemnice – 5., 6. tř.
25. 4. webinář středního článku
26. 4. preventivní program – Policie ČR (7. tř. – kyberšikana, 9. tř. – trestní
zodpovědnost)
28. 4. zápis do 1. tř.

KVĚTEN

4. 5. McDonald’s Cup Jilemnice –
fotbal – výběr žáků I. stupně
11. 5. SCIO – testování 8. třída
13. 5. McDonald’s Cup Turnov – fotbal – mladší žáci
16. 5. zápis do MŠ
16. 5. Košťálov – dopravní hřiště – 4. tř.
16. 5. ČŠI testování – 9. třída
17. 5. Kaleidoskop Jilemnice
18. 5. program Ovoce a zelenina do škol – ochutnávkový košík
19. 5. dopravní soutěž Košťálov – výběr 5. – 8. tř.
19. 5. atletický trojboj – 5. třída
24. 5. školení zaměstnanců
26. 5. sdílení zkušeností – INFORMATIKA – MAP (exkurze na naší škole)
31. 5. exkurze do galerie v Liberci – 9. tř.

ČERVEN

1. 6. den dětí
2. 6. školní exkurze – Pecka – 9. tř.
2. 6. školní exkurze – Malá Skála – 7. tř.
2. 6. školní exkurze – Praha – 8. tř.
6. 6. návštěva předškoláků v 1. třídě
7. 6. fotografování tříd
7. 6. školení Fyzika a digitální kompetence – Mladá Boleslav
8. 6. školní exkurze 4. tř.
14. 6. školní exkurze Dvůr Králové (1., 2., 3. a 6. tř.)
15. 6. školní exkurze 5. tř.
15. 6. pasování na čtenáře – 1. tř. – knihovna Roztoky u Jilemnice
16. 6. ukončení studia výchovného poradenství – Hradec Králové
21. 6. preventivní program Policie ČR – 2., 3. a 4. tř. – bezpečnost dopravy
21. 6. spaní ve škole – 4. tř.
22. 6. koupaliště Kruh – 4. tř.
23. 6. pedagogická rada
27. 6. kino Kruh (Myši patří do nebe – 1. – 4. tř., Zakletá jeskyně – 5. – 9.
tř.)
28. 6. sportovní den – olympiáda
29. 6. sportovní den – volejbalový zápas
30. 6. slavnostní ukončení školního roku

Skip to content