Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Příjmení a jméno – aprobace

1. Mgr. Albrechtová Vendula – 1. – 5. roč. – www.stránky 1. ročníku
2. Bc. Doskočil Jan – Vv, Pč, Tv, ICT
3. Mgr. Doskočilová Anna – 1. – 5. roč.
4. Mgr. Grosmanová Irena – Čj, Ov – zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně
5. Mgr. Křížková Silvia– 1. – 5. roč.
6. Mgr. Kyselová Monika – Čj, Aj
7. Mgr. Lukešová Petra – 1. – 5. roč. – www.stránky 4. ročníku
8. Lulková Dita – vychovatelství, učitelství MŠ
9. MUDr. Marešová Olga – 1. stupeň
10. Mgr. Mládková Alena – Z, Fy
11. Mgr. Nýdrlová Hana – M, Z
12. Ryšavá Dana, DiS. – školní asistentka
13. Mgr. Řehořek Ladislav – Ov, D – metodik prevence
14. Mgr. Vanclová Jana – 1. – 5. roč.
15. Mgr. Zahálková Kateřina – 1. – 5. roč. – ředitelka školy

Zaměstnanci na MD

16. Mgr. Boháčová Helena – 1. – 5. roč.
17. Krausová Lucie – ŠD

Nepedagogičtí pracovníci

18. Adolfová Petra – chůva
19. Horký Pavel – školník
20. Chrtková Lidmila – ukl.
21. Bc. Kužel Jiří – správce ICT
22. Tabulková Zdeňka – ukl.

Zaměstnanci MŠ

23. Horáčková Ivana – učitelství MŠ
24. Horáková Petra – učitelka MŠ
25. Jakoubková Lenka – učitelství MŠ
26. Petráková Gabriela – učitelství MŠ, ukl.

(pracovní e-mail zaměstnanců vždy ve tvaru příjmení.první písmeno křestního jména@skolaroztoky.cz)

Skip to content