Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Příjmení a jméno – aprobace

 1. Mgr. Zahálková Kateřina – 1. – 5. roč. – ředitelka školy
 2. Mgr. Grosmanová Irena – Čj, Ov – zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně
 3. Mgr. Albrechtová Vendula – 1. – 5. roč.
 4. Bc. Dikoras Tomáš – vychovatelství, školní asistent
 5. Bc. Doskočil Jan – Vv, Pč, Tv, ICT
 6. Mgr. Doskočilová Anna – 1. – 5. roč.
 7. Mgr. Grosmanová Hana – Př, Ov
 8. Mgr. Křížková Silvia– 1. – 5. roč.
 9. Mgr. Kyselová Monika – Čj, Aj
 10. Mgr. Lukešová Petra – 1. – 5. roč.
 11. Lulková Dita – vychovatelství, učitelství MŠ
 12. MUDr. Marešová Olga – 1. stupeň
 13. Mgr. Mládková Alena – Z, Fy
 14. Mgr. Nýdrlová Hana – M, Z
 15. Ryšavá Dana, DiS. – vychovatelství, Hv
 16. Mgr. Řehořek Ladislav – Ov, D – metodik prevence
 17. Sedláčková Klára – asistentka pedagoga

Zaměstnanci na MD

18. Mgr. Boháčová Helena – 1. – 5. roč.
19. Krausová Lucie – ŠD

Nepedagogičtí pracovníci

20. Adolfová Petra – chůva, výdejce stravy, uklízečka
21. Horký Pavel – školník
22. Bc. Kužel Jiří – správce ICT
23. Tabulková Zdeňka – uklízečka

Zaměstnanci MŠ

24. Jakoubková Lenka – učitelství MŠ – vedoucí učitelka

25. Brunová Erika – asistentka pedagoga
26. Horáčková Ivana – učitelství MŠ
27. Chrtková Lidmila – učitelka, uklízečka
28. Petráková Gabriela – učitelství MŠ

(pracovní e-mail zaměstnanců vždy ve tvaru příjmení.první písmeno křestního jména@skolaroztoky.cz)

Skip to content