Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Příjmení a jméno – aprobace

 1. Mgr. Zahálková Kateřina – 1. – 5. roč. – ředitelka školy
 2. Mgr. Grosmanová Irena – Čj, Ov – zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně
 3. Mgr. Albrechtová Vendula – 1. – 5. roč.
 4. Bc. Dikoras Tomáš, MBA – vychovatelství, asistent pedagoga
 5. Dlabolová Alena, DiS. – asistent pedagoga
 6. Bc. Doskočil Jan – Vv, Pč, Tv, ICT – metodik ICT
 7. Mgr. Doskočilová Anna – 1. – 5. roč.
 8. Mgr. Grosmanová Hana – Př, Ov
 9. Mgr. Křížková Silvia– 1. – 5. roč.
 10. Mgr. Kyselová Monika – Čj, Aj
 11. Mgr. Lukešová Petra – 1. – 5. roč.
 12. Lulková Dita – vychovatelství, učitelství MŠ
 13. MUDr. Marešová Olga – 1. stupeň
 14. Mgr. Mládková Alena – Z, Fy
 15. Mgr. Nýdrlová Hana – M, Z
 16. Ryšavá Dana, DiS. – vychovatelství, Hv
 17. Mgr. Řehořek Ladislav – Ov, D – metodik prevence

Zaměstnanci na MD

18. Mgr. Boháčová Helena – 1. – 5. roč.
19. Krausová Lucie – ŠD

Nepedagogičtí pracovníci

20. Adolfová Petra – chůva, výdejce stravy, uklízečka
21. Horký Pavel – školník
22. Bc. Kužel Jiří – správce ICT
23. Militká Irena – uklízečka
24. Tabulková Zdeňka – uklízečka

Zaměstnanci MŠ

25. Jakoubková Lenka – učitelství MŠ – vedoucí učitelka
26. Brunová Erika – asistentka pedagoga
27. Horáčková Ivana – učitelství MŠ
28. Chrtková Lidmila – učitelka, uklízečka
29. Petráková Gabriela – učitelství MŠ

(pracovní e-mail zaměstnanců se Vám zobrazí vlevo dole na stránce po najetí kurzorem na jméno dané osoby, je většinou ve tvaru příjmení.první písmeno křestního jména@skolaroztoky.cz)

Skip to content