Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Příjmení a jméno – aprobace

 1. Mgr. Zahálková Kateřina – 1. – 5. roč. – ředitelka školy
 2. Mgr. Grosmanová Irena – Čj, Ov – zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně
 3. Mgr. Albrechtová Vendula – 1. – 5. roč.
 4. Bc. Dikoras Tomáš – vychovatelství
 5. Bc. Doskočil Jan – Vv, Pč, Tv, ICT
 6. Mgr. Doskočilová Anna – 1. – 5. roč.
 7. Grosmanová Hana – Př, Ov
 8. Mgr. Křížková Silvia– 1. – 5. roč.
 9. Mgr. Kyselová Monika – Čj, Aj
 10. Mgr. Lukešová Petra – 1. – 5. roč.
 11. Lulková Dita – vychovatelství, učitelství MŠ
 12. MUDr. Marešová Olga – 1. stupeň
 13. Mgr. Mládková Alena – Z, Fy
 14. Mgr. Nýdrlová Hana – M, Z
 15. Ryšavá Dana, DiS. – školní asistentka
 16. Mgr. Řehořek Ladislav – Ov, D – metodik prevence

Zaměstnanci na MD

16. Mgr. Boháčová Helena – 1. – 5. roč.
17. Krausová Lucie – ŠD

Nepedagogičtí pracovníci

18. Adolfová Petra – chůva
19. Horký Pavel – školník
20. Chrtková Lidmila – ukl.
21. Bc. Kužel Jiří – správce ICT
22. Tabulková Zdeňka – ukl.

Zaměstnanci MŠ

23. Jakoubková Lenka – učitelství MŠ – vedoucí učitelka

24. Brunová Erika – asistentka pedagoga
25. Horáčková Ivana – učitelství MŠ
26. Petráková Gabriela – učitelství MŠ, ukl.

(pracovní e-mail zaměstnanců vždy ve tvaru příjmení.první písmeno křestního jména@skolaroztoky.cz)

Skip to content