Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Příjmení a jméno – aprobace

 1. Mgr. Zahálková Kateřina – 1. – 5. roč. – ředitelka školy
 2. Mgr. Grosmanová Irena – Čj, Ov – zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně
 3. Brunová Erika – asistentka pedagoga
 4. Mgr. Albrechtová Vendula – 1. – 5. roč.
 5. Bc. Dikoras Tomáš, MBA – vychovatelství, Hv
 6. Dlabolová Alena, DiS. – asistentka pedagoga
 7. Bc. Doskočil Jan – Vv, Pč, Tv, ICT – metodik ICT, metodik prevence I. st.
 8. Mgr. Doskočilová Anna – 1. – 5. roč.
 9. Mgr. Grosmanová Hana – Př, Ov
 10. Mgr. Křížková Silvia– 1. – 5. roč.
 11. Mgr. Kyselová Monika – Čj, Aj
 12. Mgr. Lukešová Petra – 1. – 5. roč.
 13. Lulková Dita – vychovatelství, učitelství MŠ
 14. MUDr. Marešová Olga – 1. stupeň
 15. Bc. Mikolášková Nikola – asistentka pedagoga
 16. Mgr. Mládková Alena – Z, Fy
 17. Mgr. Nýdrlová Hana – M, Z
 18. Ryšavá Dana, DiS. – vychovatelství
 19. Mgr. Řehořek Ladislav – Ov, D – metodik prevence II. st.

Zaměstnanci na MD

20. Krausová Lucie – ŠD

Nepedagogičtí pracovníci

21. Adolfová Petra – uklízečka, výdejce stravy
22. Horký Pavel – školník
23. Bc. Kužel Jiří – správce ICT
24. Militká Irena – uklízečka
25. Tabulková Zdeňka – uklízečka

Zaměstnanci MŠ

26. Jakoubková Lenka – učitelství MŠ – vedoucí učitelka
27. Chrtková Lidmila – asistentka pedagoga
28. Horáčková Ivana – učitelství MŠ
29. Krausová Lucie – školní asistent
30. Petráková Gabriela – učitelství MŠ

(pracovní e-mail zaměstnanců se Vám zobrazí vlevo dole na stránce po najetí kurzorem na jméno dané osoby, je většinou ve tvaru příjmení.první písmeno křestního jména@skolaroztoky.cz)

Skip to content