+420 481 587 217 skolaroztokyujilemnice@seznam.cz

Úvodní stránka

Aktuality

O škole

Historie školství v Roztokách sahá až do období vlády Josefa II. Současná budova školy byla dostavěna v roce 1875 a v roce 1959 byla dokončena přístavba. Rozsáhlá rekonstrukce budov základní školy a mateřské školy byla provedena během čtyř měsíců v roce 2011.
Po rekonstrukci jsme měli k dispozici osm kmenových tříd, školní družinu, dvě odborné učebny (výpočetní techniky, fyziky a chemie), dvě odborné pracovny (cvičná kuchyň, dílna). Protože od r. 2011 se počet žáků zvýšil, používáme učebnu fyziky a chemie jako kmenovou. V mezipatře je umístěna prostorná sborovna a ředitelna.

Vyučování a výchova dětí probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní školy s mottem Škola pro žáky – žáci pro život, který si můžete vyhledat na našich webových stránkách. Velkou výhodou naší školy je nižší počet dětí ve třídách, proto můžeme ke každému žákovi přistupovat opravdu individuálně.
Dětem se věnujeme i ve volném čase. Nabízíme řadu kroužků a dvoutřídní školní družina s kapacitou 40 dětí je plně využita. 

Zapojujeme se do mnoha projektů, díky kterým je nyní škola moderně vybavená interaktivními tabulemi, počítači, elektronickými čtečkami, tablety a LCD monitorem. Pro jejich plné využití jsme zajistili kvalitní pokrytí školy signálem WiFi. Díky zapojení do projektů jsme také mohli zakoupit řadu nových, pro děti přitažlivých, knih.
Usilujeme o to, aby škola byla otevřená pro všechny zájemce, společně pořádáme vzdělávací, kulturní a sportovní akce, abychom rozvíjeli zájmy občanů napříč generacemi.

Projekty a Partneři

Skip to content