Závěr školního roku

Poslední den školního roku jsme jako tradičně zahájili vyhlášením výsledků školních soutěží, oceněním žáků, kteří úspěšně reprezentovali školu, a rozloučením nejen s deváťáky, ale letos i s paní ředitelkou Mgr. Kateřinou Zahálkovou, která po prázdninách odchází do důchodu. Děkujeme za vše, co během 22 let ve funkci ředitelky školy pro žáky, zaměstnance a celou školu vykonala. Přejeme pevné zdraví a mnoho radosti v zaslouženém odpočinku.

Skip to content