Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně – Mgr. Irena Grosmanová

  • k dispozici kdykoliv po předchozí domluvě
  • kontakt: grosmanova.i@skolaroztoky.cz, tel. 481 587 217

Metodik prevence – Mgr. Ladislav Řehořek

  • k dispozici po předchozí domluvě
  • kontakt: ladislav.r@skolaroztoky.cz, tel. 481 587 217

Metodik prevence – Bc. Jan Doskočil

  • k dispozici po předchozí domluvě
  • kontakt: doskocil.j@skolaroztoky.cz, tel. 481 587 217
Skip to content