Harmonogram roku 2020/2021

SRPEN

25. 8. pedagogická rada – 1. část

31. 8. pedagogická rada – 2. část

ZÁŘÍ

1. 9. slavnostní zahájení školního roku

2. 9. PD Branný závod

7. 9. porada ředitelů – 13.00 on-line

9. 9. schůzka rodičů žáků 2. třídy

11. 9. zahájení plaveckého výcviku – I. stupeň

11. 9. studium výchovného poradenství

14. 9. zahájení činnosti kroužku Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka

17. 9. fotografování 1. třídy

23. 9. zahájení činnosti kroužku Hrátky s matematikou

23. 9. školení Hv – Semily zrušeno           

24. 9. seminář Právní vědomí v ZŠ zrušeno

25. 9. ředitelské volno

30. 9. zahájení výuky náboženství

ŘÍJEN

2. 10. setkání výchovných poradců – Paseky nad Jizerou (zrušeno)

12. 10. školení PP – Microsoft Teams

7. 10. porada ŘŠ – Jilemnice (zrušeno)

8. 10. testování SCIO – 9. ročník (přesunuto z jara)

12. 10. školení Microsoft Teams – MAP

12. 10. střídavé vyučování poloviny tříd – II. stupeň (distanční výuka 7. a 8. tř.)

13. 10. dopravní hřiště 4. roč., 5. roč.

14. 10. Letem světem v pohybových hrách – Jilemnice – školení (odloženo)

14. 10. zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách, začátek distanční výuky pro všechny třídy

15. 10. dopravní výchova – on-line seminář

16. 10. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma

20. 10. seminář ke čtenářské gramotnosti

23., 24. 10. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma

26. a 27. 10. dny volna nařízené ministrem školství

26. 10. školení Microsoft Teams

29. – 30. 10. podzimní prázdniny

30. 10. porada ředitelů škol – on-line

LISTOPAD

2. 11. pravidelná synchronní výuka dle rozpisu (od 5. ročníku výš)

6. 11. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma

9. 11. školení Microsoft Teams

10. 11. webinář MŠMT – legislativa ve školství

11. 11. klima třídy – 2. tř. (zrušeno)

13. 11. porada ředitelů škol – on-line

18. 11. návrat žáků 1. a 2. třídy do škol

24. 11. pedagogická rada

25. 11. klima třídy – 2. tř. (zrušeno)

28. 11. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma

30. 11. návrat žáků celého I. stupně a 9. ročníku do škol, 6. – 8. třída rotačně (viz podrobnější pokyny v samostatném článku)

PROSINEC

3. 12. porada ředitelů škol – on-line

4., 5. 12. studium výchovného poradenství – HK

8. 12. vánoční fotografování

23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny

LEDEN

4. 1. začátek vyučování po vánočních prázdninách
29. 1. pololetní prázdniny

ÚNOR

1. 2. – 7. 2. jarní prázdniny

BŘEZEN

DUBEN

1. 4. velikonoční prázdniny

12., 13. 4. přijímací zkoušky na SŠ

KVĚTEN

ČERVEN

30. 6. slavnostní ukončení školního roku

Skip to content