Harmonogram roku 2020/2021

SRPEN

25. 8. pedagogická rada – 1. část

31. 8. pedagogická rada – 2. část

ZÁŘÍ

1. 9. slavnostní zahájení školního roku

2. 9. PD Branný závod

7. 9. porada ředitelů – 13.00 on-line

9. 9. schůzka rodičů žáků 2. třídy

11. 9. zahájení plaveckého výcviku – I. stupeň

11. 9. studium výchovného poradenství

14. 9. zahájení činnosti kroužku Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka

17. 9. fotografování 1. třídy

23. 9. zahájení činnosti kroužku Hrátky s matematikou

23. 9. školení Hv – Semily zrušeno           

24. 9. seminář Právní vědomí v ZŠ zrušeno

25. 9. ředitelské volno

30. 9. zahájení výuky náboženství

ŘÍJEN

2. 10. setkání výchovných poradců – Paseky nad Jizerou (zrušeno)

7. 10. porada ŘŠ – Jilemnice (zrušeno)

8. 10. testování SCIO – 9. ročník (přesunuto z jara)

12. 10. školení PP – Microsoft Teams – MAP

12. 10. střídavé vyučování poloviny tříd – II. stupeň (distanční výuka 7. a 8. tř.)

13. 10. dopravní hřiště 4. roč., 5. roč.

14. 10. Letem světem v pohybových hrách – Jilemnice – školení (odloženo)

14. 10. zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách, začátek distanční výuky pro všechny třídy

15. 10. dopravní výchova – on-line seminář

16. 10. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma

20. 10. seminář ke čtenářské gramotnosti

23., 24. 10. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma

26. a 27. 10. dny volna nařízené ministrem školství

26. 10. školení Microsoft Teams

29. – 30. 10. podzimní prázdniny

30. 10. porada ředitelů škol – on-line

LISTOPAD

2. 11. pravidelná synchronní výuka dle rozpisu (od 5. ročníku výš)

6. 11. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma

9. 11. školení Microsoft Teams

10. 11. webinář MŠMT – legislativa ve školství

11. 11. klima třídy – 2. tř. (zrušeno)

13. 11. porada ředitelů škol – on-line

18. 11. návrat žáků 1. a 2. třídy do škol

24. 11. pedagogická rada

25. 11. klima třídy – 2. tř. (zrušeno)

28. 11. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma

30. 11. návrat žáků celého I. stupně a 9. ročníku do škol, 6. – 8. třída rotačně (viz podrobnější pokyny v samostatném článku)

PROSINEC

3. 12. porada ředitelů škol – on-line

4. 12. čerti (pouze venku)

4., 5. 12. studium výchovného poradenství – HK

7. 12. uzavření MŠ – karanténa

8. 12. vánoční fotografování

15. 12. otevření MŠ – pouze dopolední provoz

21. – 22. 12. dny boje proti covidu – zákaz osobní přítomnosti žáků v ZŠ

23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny

LEDEN

4. 1. začátek vyučování po vánočních prázdninách – 1. a 2. třída ve škole, zbývající třídy distanční výuka
7. 1. školení
21. 1. pedagogická rada
28. 1. předávání vysvědčení
29. 1. pololetní prázdniny

ÚNOR

1. 2. – 7. 2. jarní prázdniny
5. 2. studium výchovného poradenství – přeloženo
6. 2. studium výchovného poradenství
– přeloženo
19. 2. studium výchovného poradenství
20. 2. studium výchovného poradenství

BŘEZEN

1. 3. opětovné uzavření škol, včetně 1. a 2. tř. a MŠ
12. 3. studium výchovného poradenství
13. 3. studium výchovného poradenství

DUBEN

1. 4. velikonoční prázdniny

12., 13. 4. přijímací zkoušky na SŠ
17. 4. studium výchovného poradenství
30. 4. studium výchovného poradenství

KVĚTEN

ČERVEN

30. 6. slavnostní ukončení školního roku

Skip to content