Harmonogram roku 2020/2021

SRPEN

25. 8. pedagogická rada – 1. část
31. 8. pedagogická rada – 2. část

ZÁŘÍ

1. 9. slavnostní zahájení školního roku
2. 9. PD Branný závod
7. 9. porada ředitelů – 13.00 on-line
9. 9. schůzka rodičů žáků 2. třídy
11. 9. zahájení plaveckého výcviku – I. stupeň
11. 9. studium výchovného poradenství
14. 9. zahájení činnosti kroužku Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka
17. 9. fotografování 1. třídy
23. 9. zahájení činnosti kroužku Hrátky s matematikou
23. 9. školení Hv – Semily zrušeno
24. 9. seminář Právní vědomí v ZŠ zrušeno
25. 9. ředitelské volno
30. 9. zahájení výuky náboženství         

ŘÍJEN

2. 10. setkání výchovných poradců – Paseky nad Jizerou (zrušeno)
7. 10. porada ŘŠ – Jilemnice (zrušeno)
8. 10. testování SCIO – 9. ročník (přesunuto z jara)
12. 10. školení PP – Microsoft Teams – MAP
12. 10. střídavé vyučování poloviny tříd – II. stupeň (distanční výuka 7. a 8. tř.)
13. 10. dopravní hřiště 4. roč., 5. roč.
14. 10. Letem světem v pohybových hrách – Jilemnice – školení (odloženo)
14. 10. zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách, začátek distanční výuky pro všechny třídy
15. 10. dopravní výchova – on-line seminář
16. 10. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma
20. 10. seminář ke čtenářské gramotnosti
23., 24. 10. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma
26. a 27. 10. dny volna nařízené ministrem školství
26. 10. školení Microsoft Teams
29. – 30. 10. podzimní prázdniny
30. 10. porada ředitelů škol – on-line

LISTOPAD

2. 11. pravidelná synchronní výuka dle rozpisu (od 5. ročníku výš)
6. 11. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma
9. 11. školení Microsoft Teams
10. 11. webinář MŠMT – legislativa ve školství
11. 11. klima třídy – 2. tř. (zrušeno)
13. 11. porada ředitelů škol – on-line
18. 11. návrat žáků 1. a 2. třídy do škol
24. 11. pedagogická rada
25. 11. klima třídy – 2. tř. (zrušeno)
28. 11. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma
30. 11. návrat žáků celého I. stupně a 9. ročníku do škol, 6. – 8. třída rotačně (viz podrobnější pokyny v samostatném článku)

PROSINEC

3. 12. porada ředitelů škol – on-line
4. 12. čerti (pouze venku)
4., 5. 12. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma
7. 12. uzavření MŠ – karanténa
8. 12. vánoční fotografování
15. 12. otevření MŠ – pouze dopolední provoz
21. – 22. 12. dny boje proti covidu – zákaz osobní přítomnosti žáků v ZŠ
23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny

LEDEN

4. 1. začátek vyučování po vánočních prázdninách – 1. a 2. třída ve škole, zbývající třídy distanční výuka
7. 1. školení
21. 1. pedagogická rada
28. 1. předávání vysvědčení
29. 1. pololetní prázdniny

ÚNOR

1. 2. – 7. 2. jarní prázdniny
5. 2. studium výchovného poradenství – přeloženo
6. 2. studium výchovného poradenství
– přeloženo
11. 2. porada ředitelů – on-line
19. 2. studium výchovného poradenství – distančně
20. 2. studium výchovného poradenství – distančně

BŘEZEN

1. 3. opětovné uzavření škol, včetně 1. a 2. tř. a MŠ
12. 3. studium výchovného poradenství – distančně
13. 3. studium výchovného poradenství – přeloženo
25. 3. porada středního článku podpory – on-line

DUBEN

1. 4. velikonoční prázdniny

12., 13. 4. přijímací zkoušky na SŠ – odloženo na květen
12. 4. návrat žáků 1. stupně – rotační prezenční výuka; návrat předškoláků do MŠ
17. 4. studium výchovného poradenství – distančně
21. 4. pedagogická rada
27. 4. zápis do 1. třídy
30. 4. studium výchovného poradenství – distančně

KVĚTEN

3. 5. návrat žáků 2. stupně – rotační prezenční výuka; do MŠ všechny děti
3. 5. jednotná přijímací zkouška na SŠ – 1. termín
4. 5. jednotná přijímací zkouška na SŠ – 2. termín
13. 5. zápis do MŠ
13. 5. přednáška L. Pekařové (MAP)
17. 5. prezenční výuka všech žáků bez rotace
19. 5. testování SCIO – 8. ročník

ČERVEN

4. 6. studium výchovného poradenství
8. 6. fotografování tříd
9. 6. webinář „Hodnocení na konci II. pololetí“
10. 6. návštěva obecní knihovny – 1. třída
15. 6. školní exkurze 1. třída – rybníky v Martinicích
15. 6. školní exkurze 2. třída – Studenec
18. 6. školní exkurze 5. třída – Černá hora
18. 6. návštěva středního článku podpory škol a zřizovatelů ve škole
22. 6. školní exkurze 3. třída – Jilemnice
22. 6. pedagogická rada
24. 6. školní exkurze – II. stupeň – sklárny Harrachov, Mumlavský vodopád
25. 6. kino Kruh – Mazel a tajemství lesa
28. 6. školní olympiáda
29. 6. volejbalové utkání žáků 9. ročníku proti učitelům
30. 6. slavnostní ukončení školního roku

Skip to content