Harmonogram roku 2019/2020

SRPEN

27. 8. pedagogická rada – 1. část
30. 8. pedagogická rada – 2. část

ZÁŘÍ

2. 9. slavnostní zahájení školního roku
3. 9. PD Branný závod
4. 9. dopravní inspektorát – I. stupeň
5. 9. PD Poznej svou obec, svůj region – II. st. – Jičín
6. 9. PD Poznej svou obec, svůj region – 3. – 5. tř. – Kal (farma zvířat), hrad Pecka
13. 9. zahájení plaveckého výcviku – I. stupeň
20. 9. Planeta Země – vzdělávací program – II. stupeň – Jilemnice
24. 9. atletický čtyřboj – Turnov – II. st.
26. 9. Pernštejni – vystoupení skupiny historického šermu
26. 9. Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – preventivní program – 7., 8. tř.

ŘÍJEN

1. 10. projektový den s gymnáziem Jilemnice
2. 10. fotografování s motivem Vánoc – zájemci MŠ, ZŠ
3. 10. sférické kino – 1., 2. a 5. tř.
3. 10. dopravní hřiště – 4. tř.
3. 10. klima třídy – 3. tř.
7. 10. zahájení činnosti kroužku českého jazyka
7. 10. zahájení výuky náboženství
7. 10. schůzka žákovského parlamentu
9. 10. den otevřených dveří DS Holding Libštát – 8. a 9. tř.
15. 10. klima třídy – 4. tř.
16. 10. zahájení činnosti kroužku Hrátky s matematikou
17. 10. klima třídy – 3. tř.
22. 10. kouzelník – MŠ, 1., 2. a 3. tř.
24. – 25. 10. školení ŘŠ – Za
29. – 30. 10. podzimní prázdniny

LISTOPAD

5. 11. burza škol – 9. tř.
7. 11. turnaj v piškvorkách – výběr 8. a 9. roč.
12. 11. schůzka žákovského parlamentu
13. 11. dny GIS – 8. tř. – Liberec
14. 11. pedagogická rada
18. – 19. 11. klub ředitelů škol
19. 11. informační schůzky pro rodiče – 15.00 – 17.00
26. 11. setkání zástupců SŠ s rodiči a žáky 8. a 9. roč. – 17.00
29. 11. florbal – mladší žáci
29. 11. vánoční jarmark – 15.00 – 17.00
29. 11. vystoupení pěveckého kroužku při slavnostním rozsvěcení vánočního stromku

PROSINEC

2. 12. práce s třídou – 7. a 8. roč.
4. 12. čerti, Mikuláš
4. 12. florbal – mladší žáci – postup
5. 12. florbal – starší žáci
11. 12. vánoční trhy v Nové Pace – 8. a 9. roč.
11. 12. besídka MŠ
12. 12. besídka ZŠ
17. 12. projektový den na gymnáziu v Jilemnici
18. 12. anglické divadlo
20. 12. kino Kruh – Sněžný kluk
20. 12. třídnické hodiny
21. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny

LEDEN

6. 1. začátek vyučování po vánočních prázdninách
14. 1. výtvarná exkurze – 6. ročník – Semily – Do
23. 1. pedagogická rada
23. 1. olympiáda z českého jazyka – okresní kolo – Semily – Gabriela Albrechtová
29. 1. projektový den na gymnáziu v Jilemnici
31. 1. pololetní prázdniny

ÚNOR

5. 2. multidisciplinární tým – Jilemnice – Ře, Gr
6. 2. Kaleidoskop
12. 2. školení Semily – Za, Gr

13. 2. seminář o autismu – Semily

26. 2. divadlo Kruh – Ježiholky z podhradí – MŠ, 1. st.

27. 2. divadlo v MŠ – Šapito – MŠ, 1. tř.

BŘEZEN

2. 3. turnaj ve florbalu – Jilemnice – 1. st.

5. – 6. 3. setkání ředitelů škol

6. 3. bruslení Lomnice
9. 3. – 15. 3. jarní prázdniny

16. 3. schůzka PP

18. 3. setkání metodiků prevence – Semily – Ře zrušeno

DUBEN

1. 4. setkání výchovných poradců – Semily – Gr zrušeno

3. 4. preventivní program zrušeno
8. 4. Divadélko pro školy – I. i II. st.
 zrušeno, přeloženo na náhradní termín

8. 4. Den barev zrušeno
9. 4. velikonoční prázdniny
14. 4. přijímací zkoušky na SŠ – 1. termín přeloženo na 8. 6. 2020

14. 4. setkání ředitelů škol – videokonference
15. 4. přijímací zkoušky na SŠ – 2. termín
 zrušeno

16. 4. pedagogická rada

28. 4. zápis do 1. třídy

28. 4. setkání ředitelů škol – videokonference

30. 4. porada PP

KVĚTEN

11. 5. zahájení přípravy žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky

14. 5. zápis do MŠ

20. 5. porada PP

21. 5. převzetí a prezentace didaktických pomůcek od MAP Jilemnicko

25. 5. návrat žáků 1. stupně do škol

ČERVEN

2. 6. setkání ředitelů škol – videokonference

8. 6. přijímací zkoušky na SŠ

8. 6. návrat žáků 2. stupně do škol

17. 6. pedagogická rada

22. 6. – 26. 6. předávání vysvědčení

29. 6. – 30. 6. ředitelské volno

Skip to content