Přehled akcí šk. roku 2022/23

SRPEN

25. 8. pedagogická rada – 1. část
31. 8. pedagogická rada – 2. část

ZÁŘÍ

1. 9. slavnostní zahájení školního roku
2. 9. PD Branný závod
6. 9. PD Poznej svou obec, svůj region – 1., 2., 3., 4., 5. třída
6. 9. dopravní prevence – 6. a 7. tř.
9. 9. PD Poznej svou obec, svůj region – II. stupeň
12. 9. webinář Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi
13. 9. Planeta Země (Senegal) – Jilemnice, II. stupeň
13. 9. atletické závody Turnov – II. stupeň
13. 9. porada ředitelů škol – Jilemnice
14. 9. fotografování 1. třídy
15. 9. školení S knihou ve škole – Praha
16. – 17. 9. studium metodik prevence
26. – 27. 9. setkání ředitelů škol
30. 9. dopravní hřiště – Košťálov – 4. třída

ŘÍJEN

3. 10. webinář středního článku
6. – 7. 10. setkání výchovných poradců Turnov
6. 10. přespolní běh – Jilemnice
11. 10. školení na 3D tiskárny – MAP
13. 10. konference o začleňování cizinců do vzdělávání – MS Teams
13. 10. školení ICT – Jablonec nad Nisou
14. – 15. 10. studium metodik prevence
18. 10. školení ICT (on-line)
19. 10. webinář Hýčkací komunikace, aneb Jak vrátit do rozhovorů s dětmi více porozumění a respektu?
20. 10. projektový den DS Holding Libštát a SŠ technické a řemeslné Nový Bydžov – 9. třída
20. – 21. 10. setkání metodiků prevence – Zrcadlová Koza Turnov
25. 10. exkurze do galerie v Liberci – 6. třída
26. 10. podzimní prázdniny
27. 10. podzimní prázdniny
31. 10. webinář středního článku

LISTOPAD

3. 11. školení ICT (on-line)
3. 11. webinář Školská legislativa
7. 11. turnaj ve florbalu – Lomnice nad Popelkou, chlapci 2. – 5. tř.
8. 11. burza středních škol – Semily, 9. tř.
10. 11. setkání rodičů a žáků 8. a 9. ročníku se zástupci SŠ – 17.00
10. 11. školení ICT – Jablonec nad Nisou
11. – 12. 11. studium metodik prevence
14. 11. dopravní výchova – školení HK
15. 11. pedagogická rada
16. 11. kino Kruh
18. 11. ředitelské volno
22. 11. informační schůzky pro rodiče – 15 – 17 hodin
24. 11. školení ICT (on-line)
24. 11. webinář – Spisová služba
25. 11. vánoční trhy

PROSINEC

1. 12. školení ICT (on-line)
2. 12. vánoční fotografování Photodienst
1. 12. projekt kariérové poradenství, finanční gramotnost – 8. a 9. třída (odborník z praxe)
5. 12. čerti
6. 12. beseda s Mgr. Janem Jiterským – Semily
8. 12. školení ICT (on-line)
8. 12. spisová služba – webinář
9. 12. turnaj ve florbalu – chlapci 6., 7. tř.
9. – 10. 11. studium metodik prevence
14. 12. vánoční besídka MŠ
15. 12. vánoční besídka ZŠ
15. 12. školení ICT (on-line)
21. 12. turnaj ve florbalu – krajské kolo, dívky, Liberec
22. 12. představení Divadélka pro školy
22. 12. třídní besídky
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny

LEDEN

3. 1. začátek vyučování po vánočních prázdninách
5. 1. školení ICT (on-line)
9. 1. webinář Jak hodnotit ukrajinské žáky
12. 1. školení ICT (on-line)
13. – 14. 1. studium metodik prevence
23. 1. infoservis středního článku podpory
25. 1. florbal – starší žáci okresní kolo
25. 1. pedagogická rada
31. 1. předávání vysvědčení

ÚNOR

3. 2. pololetní prázdniny
7. 2. Kaleidoskop – Jilemnice
8. 2. lyžařské běžecké závody (Jilemnice/Benecko)
10. 2. dopravní akce – 1. stupeň
10. – 11. 2. studium metodik prevence
13. 2. dopravní akce – 2. stupeň
13. 2. recitační soutěž – školní kolo
14. 2. bruslení Lomnice nad Popelkou
17. 2. studium metodik prevence – praxe
20. 2. – 24. 2. jarní prázdniny
27. 2. infoservis středního článku podpory

BŘEZEN

1. 3. okresní kolo zeměpisné olympiády – Turnov
2. – 3. 3. setkání ředitelů škol
3. 3. okresní kolo recitační soutěže – Liberec
6. 3. webinář Jak budovat digitální kompetence v hodinách zeměpisu
9. 3. webinář Když se v matematice nedaří aneb Jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií
10. – 11. 3. studium metodik prevence
14. 3. webinář Inspirace pro rozvoj digitálních kompetencí v hodinách českého jazyka
15. 3. matematický projektový den – 6. tř. – Liberec
15. 3. exkurze 8. tř. (Škodovka Vrchlabí)
16. 3. webinář Learning Apps v hodině výchovy k občanství 
17. 3. matematická soutěž Klokan
20. 3. fotografování Photodienst
23. 3. setkání metodiků prevence – Semily
23. 3. webinář Současná dětská literatura a jak s ní pracovat – 1. část
28. 3. webinář Náměty na praktická cvičení ze zoologie bezobratlých
30. 3. okresní kolo biologické olympiády – Semily
30. 3. webinář Současná dětská literatura a jak s ní pracovat – 2. část
30. 3. zahájení plaveckého výcviku

DUBEN

3. 4. webinář Náměty … bezobratlých
5. 4. barevný den
5. 4. webinář Mobilní aplikace pod lupou
6. 4. velikonoční prázdniny
11. 4. sálová kopaná – Jilemnice – 8., 9. tř. chlapci
11. 4. webinář Náměty … bezobratlých
12. 4. okrskové kolo vybíjené – Studenec – 5. tř.
13. 4. přijímací zkoušky na SŠ
14. 4. přijímací zkoušky na SŠ
14. – 15. 4. studium metodik prevence
18. 4. pedagogická rada
20. 4. informační schůzky pro rodiče 15 – 17 hod.
20. 4. webinář Rozvoj digitálních kompetencí v matematice
24. 4. webinář Náměty … bezobratlých
25. 4. zápis do 1. tř.
26. 4. dopravní soutěž – školní kolo (5. – 9. tř.)
27. 4. Den Země – Jilemnice – 5. a 6. tř.
27. 4. webinář Rozvoj digitálních kompetencí v matematice

KVĚTEN

2. 5. webinář Náměty … bezobratlých
4. 5. webinář Rozvoj digitálních kompetencí v matematice
4. 5. okrskové kolo McDonalds´Cup – Studenec (1. stupeň)
10. 5. okresní kolo McDonalds´Cup – Turnov (1. stupeň)
11. 5. webinář Rozvoj digitálních kompetencí v matematice
12. – 13. 5. studium metodik prevence
16. 5. atletické závody Pohár rozhlasu – Turnov (II. stupeň)
16. 5. zápis do MŠ
18. 5. dopravní soutěž Košťálov – postupující ze školního kola (5. – 8. tř.)
18. 5. IQLANDIA Liberec – 7. tř.
18. 5. webinář Rozvoj digitálních kompetencí v matematice
19. 5. testování SCIO – 8. tř.
19. 5. atletický trojboj – Jilemnice (1. stupeň)
23. 5. webinář Inspiromat 3 (knihy vhodné pro děti)
24. 5. dopravní hřiště Koštálov – 4. třída
25. 5. webinář Rozvoj digitálních kompetencí v matematice
26. 5. testování ČŠI – 5. tř.
26. 5. atletický trojboj – okresní kolo (1. stupeň)
30. 5. vystoupení skupiny Pernštejn – představení Leonardo da Vinci
31. 5. školní exkurze 6. tř.

ČERVEN

1. 6. webinář Rozvoj digitálních kompetencí v matematice
2. 6. dětský den
2. 6. Noc kostelů
6. 6. projektový den na gymnáziu v Jilemnici – 9. tř.
7. 6. školní exkurze 2. – 4. třída
7. 6. školní exkurze 8. tř. – Poděbrady
8. 6. webinář Rozvoj digitálních kompetencí v matematice
9. 6. školní exkurze 5. třída
13. 6. fotografování
15. 6. školní exkurze 7. tř.
15. 6. webinář Rozvoj digitálních kompetencí v matematice
16. 6. divadlo Kruh
16. 6. studium metodik prevence
22. 6. klasifikační porada
30. 6. slavnostní ukončení školního roku

Skip to content