Výuka od 17. 5. 2021

Od pondělí 17. 5. 2021 se vrací k prezenční výuce bez rotace všechny třídy. Vyučovat se bude podle původních rozvrhů (jen 8. a 9. třída mají drobnou změnu kvůli pracovním činnostem – žáci s ní byli seznámeni). Tělesná výchova bude probíhat venku, a protože již není požadována homogenita skupin, může být zase rozdělena na dívky a chlapce, jak tomu bylo na počátku tohoto školního roku.

Všichni žáci musí dodržovat stávající hygienická opatření, tzn. mít roušku (náhradní roušky jsou ve škole k dispozici) a 1 x týdně (v pondělí, či první den příchodu žáka do školy, pokud v pondělí chyběl) se budou žáci ve škole testovat neinvazivními antigenními testy (kromě těch žáků, kteří mají potvrzení, že prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě 90 dnů).

Skip to content