Informace o způsobu hodnocení žáků ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice ve II. pololetí 2019/2020

Hodnocení v II. pololetí bude probíhat v souladu s Vyhláškou 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020.

Vybíráme nejdůležitější informace z této vyhlášky:

§ 1

Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

V Roztokách u Jilemnice 1. 6. 2020

                                                                                                                  Mgr. Kateřina Zahálková

Skip to content