12. MATEMATIKA – 1.-5.6.

Tento týden se zaměříme na tento typ příkladů: 320 + 244, 780 – 130, , dále příklady na NÁSOBENÍ A DĚLENÍ ČÍSLY 10 a 100 .

První typ příkladů počítáme tak, že postupně přičítáme nebo odečítáme řády. Nejprve řád stovek, potom řád desítek a nakonec řád jednotek.

320 + 244 =

Nejprve přičteme stovky 320 + 200 = 520, potom přičteme desítky 520 + 40 = 560, a nakonec přičteme jednotky 560 + 4 = 564

780 – 130 =

Nejprve odečteme stovky, 780 – 100, to je 680, a nyní odečteme desítky 680 – 30 = 650

Vypracuj si v matematice str. 16, ze str. 17, cv. 1 – zkoušku vedle rámečku proveď pouze u příkladů v prvním sloupečku s číslem 380 (př.: spočítáš 380 + 30 = 410 a zkouška bude 410 – 30, vzpomeň, že je třeba použít opačnou početní operaci)

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ ČÍSLY 10 a 100

Nejprve si trochu zopakuj násobilku. Vypočítej si oranžové příklady na str. 28, projdi si stránku 28 – násobení a dělení 100, myslím, že ti to pěkně půjde, učivo není těžké.

Když mám v peněžence 7 stokorun, mám v peněžence 700 korun.

7 . 100 = 700, jednoduše spočítej, že 7 . 1 je 7 a dvě nuly ze stovky nám skočí do výsledku 700.

Při dělení je nejjednodušší pomůckou vědět, že škrtáme nuly.

Př.: 700 : 100 = 7, stovka má dvě nuly, při dělení škrtnu tyto dvě nuly u čísla 100 a zároveň musím škrtnout dvě nuly i u čísla 700, zbyde mi jednoduchý příklad 7 : 1 = výsledek příkladu je 7

Vypracuj si str. 29, geometrii – ne.

Str. 30

20 . 10 = 200, při násobení zopakuješ všechny nuly v příkladu, u příkladu 20 . 10 nejprve spočítej jednoduchý příklad bez nul 2 . 1 = 2, a protože 20 a 10 mají dohromady dvě nuly, přidej je do výsledku 200.

30 . 10 = 300, spočítej 3 . 1 = 3, v příkladu 30 . 10 jsou dvě nuly, přidej je k výsledku 3 a máš 300.

700 : 10 = 70, desítka má jednu nulu, při dělení škrtnu tuto nulu u čísla 10 a zároveň musím škrtnout jednu nulu i u čísla 700, zbyde mi jednoduchý příklad 70 : 1 = 70 (Kdybychom si to představili ve slovní úloze, když budeš mít 70 bonbonů a budeš je chtít všechny rozdělit do 1 krabičky, kolik bonbonů budeš mít v krabičce? 70. Jasně.)

Vypočítej str. 30 a ze str. 31, cv. 1, 2 a po straně oranžové příklady.

Drž se, toto je lehčí učivo. 🙂

Skip to content