12. ČESKÝ JAZYK – 1.-5.6.

Nejprve si zopakuj pádové otázky. Klidně můžeš využít tyto pracovní listy, pokud máš možnost tisknutí. Pokud ne, druhý pracovní list vypracuj do sešitu, vypiš pouze první sloupec. (Př.: U /kočka/ – u kočky …)

ROD PODSTATNÝCH JMEN

Zahraj si hru na ukazování, vymýšlej slova na nějaké písmenko a ukazuj na něj pomocí zájmen TEN, TA, TO. Př.: slova na S – SLON = TEN slon a můžeš i v množném čísle TI SLONI

Přečti si žlutý obdélník na str. 78, zařazení podstatných jmen do tří rodů – mužského, ženského a středního.

Str.: 78, cv. 2 a 3 – ústně.

Str.: 78, cv. 4 – písemně do sešitu, vyhledej podstatné jméno, zapiš jej do sešitu a přidej číslo a rod (př.: Rumcajs – č.j., muž. = budeme to zapisovat pouze zkratkami č.j. = číslo jednotné, muž. = mužský rod), v jiných příkladech můžeš použít další zkratky – mn.č. = množné číslo, ž. = ženský rod, stř. = střední rod)

Str. 79, cv. 1 ale pouze a), b)

Přečíst na str. 81 žlutý obdelník OSOBA SLOVES – vyrob si podobný plakát jako na pády. ale nyní s osobami. Osoba sloves nám říká, kdo danou činnost vykonává. Rozlišujeme tři osoby v jednotném čísle a tři osoby v množném čísle. Při jejich vyjmenovávání budeme ukazovat prstem: já – ukázat na sebe, ty – ukázat před sebe, on, ona, ono – ukázat doprava, my – ukázat prstem kroužek včetně mě, vy – ukázat kroužek před sebou, oni, ony, ona – ukázat kroužek vpravo.

Opět se nauč jako básničku: JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY, ONI, ONY, ONA – zároveň ukazujte číslo osoby na ruce 1., 2., 3., 1., 2., 3.

Sloveso můžeme tedy podle osob tvarovat: př.: SPÁT v j.č. 1. já SPÍM, 2. ty SPÍŠ, 3. on, ona, ono SPÍ, v mn. č. 1. my SPÍME, 2. vy SPÍTE, 3. oni, ony, ona SPÍ.

Str. 81, cv. 1 – spoj a zapiš správné dvojice

Str. 81, cv. 3 – ústně

Písanka – str. 27 a 28 = číslice, které máte opsat, opište do školního sešitu, do písanky se vám nevejdou.

Čtení – str.: 110 Malý princ + krátký zápis /název, autor, obrázek/ 

Opakujte:

1. Podstatná jména – názvy osob, zvířat a věcí, můžeme na ně ukázat zájmeny TEN, TA, TO                           

2. Přídavná jména – vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí, ptáme se na ně otázkami JAKÝ, KTERÝ, ČÍ                           

3. Zájmena – slova, která zastupují podstatná jména /ona, my …/, nebo mohou na podstatná jména ukazovat /ten, ta …/                             

4. Číslovky – slova, vyjadřují čísla, počet, pořadí                             

5. Slovesa – slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají, nebo co se děje                             

6. Příslovce – slova, která blíže vyjadřují místo, způsob a čas, odpovídají na otázky JAKÝ, KTERÝ, ČÍ                              

7. Předložky – stojí před podstatnými jmény, přídavnými jmény, číslovkami a zájmeny  /před, za, od …/                             

8. Spojky – spojují slova nebo věty   /a, i, nebo, ani, protože, aby …/                         

9. Částice – na začátku věty vyjadřují přání nebo výzvu /ať, kéž, nechť …/                           

10. Citoslovce – vyjadřují hlasy, zvuky, city, nálady /ach, mňau, bum …/

Pro odlehčení, kdo chce, podívá se na pohádku:

Skip to content