3/2006

Na tělocvičnu se moc těším. Konečně si budeme moci zahrát sporty na
kvalitnějším povrchu a v lepším prostředí. Doufám, že tam budeme moci chodit na více druhů sportů, nejen na tělesnou výchovu, ale také na fotbal a florbal. Byl bych rád, kdyby se tu začala hrát ještě sálová kopaná. Mohli bychom jezdit po turnajích a srovnávat naši nově postavenou tělocvičnu s ostatními v okolí. Doufám, že naši trenéři přistoupí na to, že budeme trénovat i v zimě v tělocvičně, třeba bychom se dostali do vyšší soutěže.

Petr Kupkár, 8. roč.


Na nově přestavěnou tělocvičnu se těším, protože jsme od začátku školního roku neměli tělocvik uvnitř a to i když pršelo. Doufám, že bude útulnější a hezčí než dřív. Těším se na nový povrch, určitě tam bude hezky vymalováno a prostě to bude všechno vonět novotou. Ještě nevím, co je v novém přístavku, ale myslím, že tam budou šatny a sprchy. Za všechny bych chtěl poděkovat roztockému zastupitelstvu a hlavně panu starostovi. Doufám, že se obnoví všechny předchozí kroužky a novou tělocvičnu nebude nikdo ničit.

Adam Janovský, 9.roč.


Adam poděkoval za nás všechny a my se budeme snažit jeho přání – obnovit
všechny dosavadní sportovní činnosti – realizovat. Předpokládáme, že nám v tomto pomůžou i další sportovní nadšenci z naší obce.

Od začátku školního roku proběhlo mnoho sportovních, kulturních a vzdělávacích
akcí. Alespoň o dvou bychom Vás slovy žáků chtěli informovat.

Návštěva kovárny
Podle mého názoru je kovařina krásné řemeslo. Roztočtí kováři nám ukázali, co a
jak se vyrábí a na co slouží výheň. Dokonce jsme si mohli zkusit pracovat s bucharem. Já jsem se snažil roztlouct kladivem špičku. Byla to „paráda“. Moc se mně kovářské řemeslo líbí. Exkurze v kovárně ve mně nechala velmi dobrý zážitek.

Petr Horký, 9.roč.


Exkurze ve hvězdárně a v obřím akváriu
Ve hvězdárně v Hradci Králové se mi nejvíce líbilo, když jsme seděli dokolečka a
promítali nám oblohu. V obřím akváriu bylo nejzajímavější prohlížet si ryby pod mostem. Byl to suprový den.

Zuzana Vodnárková, 6. roč.


Pro rodiče se nám podařilo v listopadu zajistit kvalitní přednášku, o které Vás
bude informovat maminka našich žákyň a zároveň paní učitelka Mgr. Irena
Grosmanová.

28. 11. proběhly schůzky SRPŠ, v jejichž rámci se uskutečnila i přednáška
ředitelky pedagogicko-psychologické poradny paní Mgr.Věry Provazníkové na téma „Domácí příprava žáků na vyučování“. Rodiče se zde dozvěděli řadu užitečných informací o tom, jak pomoci svému dítěti zorganizovat přípravu do školy, kdy je nejvhodnější psát domácí úkoly, jak postupovat v případě početnější rodiny, jak si poradit s dětmi neklidnými, obtížně se soustředícími a ještě mnoho dalších praktických konkrétních rad z oblasti výchovy dětí. S politováním však musíme konstatovat, že se na předem ohlášenou přednášku dostavilo velice málo rodičů. Domníváme se, že řada podnětů a nápadů, které zde zazněly, mohla rodičům usnadnit jejich práci s dětmi a dětem mohla
pomoci k dosažení lepších školních výsledků.

Pokud Vás zajímá více informací o naší škole, máte možnost vyhledat si je na
webových stránkách – www.skolaroztoky.cz – které díky panu Ing. Bušákovi, paní učitelce Mgr. Grosmanové a Danielu Pršalovi (žák 8. roč.) jsou od listopadu v provozu.

Závěrem mi dovolte popřát všem veselé Vánoce, štěstí, zdraví a dobré mezilidské vztahy v roce 2007.

Mgr. Kateřina Zahálková

Skip to content