2/2007

Po „mírném přemlouvání“ se někteří studenti vydali na spisovatelskou dráhu a myslím, že články z jejich pera jsou velmi zajímavé a čtivé. Dva z poslední doby jsme vybrali a ve zkrácené podobě vám je nabízíme i na stránkách obecního časopisu.

Závody v Turnově jsme si všichni, doufám, užili. Počasí nám vyšlo a všichni jsme se snažili podat co nejlepší výkon. To se nám také povedlo a my, jakožto mladší žákyně, postupujeme do krajského kola. Pan učitel Řehořek nám to oznámil při výstupu na Kozákov. Měli jsme takovou radost, že jsme až málem zbořili kopec. Téměř okamžitě jsem to napsala mamce do práce. Byla ráda a chlubila se …
… Když jsem běžela dálku, dostala jsem se v posledních cca 200m na 1.místo a pan Štrincl říkal do rozhlasu, jaký je to krásný souboj. Že se do popředí dostává jistě jilemnická sportovka. Ale neměl vůbec pravdu. …
… Před šedesátkou jsem byla trochu nervózní jako u všech disciplín. Snažila jsem se, ale na nejlepší prostě nemám, ale na tom mi tolik nezáleží. Jak říká pan učitel: „Není hlavní bejt 1., ale zasportovat si, vždyť to jsou krásný závody.“ Ano, i když do nich dám všechno a „tejden mě bolí nohy“, stejně to za to stojí. Hlavně když máte ze sebe „dobrej“ pocit a když vás někdo pochválí.

(Kristýna Šírová, 7. tř.)


Dne 20. 4. jsme jeli se školou do Jilemnice na Den Země. Šli jsme do Krkonošského muzea, kde byl pro nás připraven bohatý program. Ochránci přírody pro nás připravili 6 stanovišť, kde nám ukazovali, jak se máme chovat k přírodě. Na prvním stanovišti nás učili o národních parcích v České republice. Největší je KRNAP, pak máme Šumavský národní park, Boubínský prales a mnoho dalších. V těchto parcích se musíme chovat slušně, neodhazovat odpadky a hlavně neničit rostliny. Ale tohle platí všude, nejen v národních parcích. …
… Na třetím stanovišti jsme poznávali podle hlasu ptáky. To bylo moc zajímavé. …
… Na pátém stanovišti byli chemici, kteří nám ukázali, jak se v přírodě sama čistí voda přes různá podloží. Také nám říkali o spotřebě vody a že se s vodou musí šetřit a neznečišťovat ji….
… Byl to velice zajímavý den a všichni víme, že se k přírodě musíme chovat ohleduplně a neničit ji. I budoucí generace budou chtít jít do lesa a poslouchat zpěv ptáků, ale i obdivovat krásu naší planety Země. Každý může přispět i malým dílkem.

(Petr Bekr, 6. tř.)


Pokud Vás naši mladí autoři zaujali, můžete se s jejich celou, nezkrácenou verzí článků seznámit na www. stránkách, texty „oznámkovat“ či jim připsat nějaký komentář, který je jistě povzbudí v další novinářské činnosti. (Pro ty, kdo nemají přístup k internetu z domova, připomínáme, že v obecní knihovně je možnost připojení k internetu zdarma.)

Krásné, slunečné léto Vám přejí všichni pracovníci ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice.

Mgr. Irena Grosmanová

Skip to content