4/2007

Jak toto období vnímají naši školáci?

¨Vánoce jsou pro mě nejlepším dnem v roce. Vánoce symbolizují radost, klid a pohodu. Štědrý den bez sněhu je jako dům bez základů. Nejvíc se těším na dárky a na stůl celý obložený ovocem a cukrovím. Ale před Vánoci je u nás velký a někdy až deprimující rozruch. Rodiče se hádají vůli výzdobě a lámají si hlavu s dárky. Přitom na co ten všechen spěch? Aby bylo všechno připravené a „tip ťop“. Mně ani tolik nezáleží na tom, jak bude uklizeno nebo jak budou omytá okna, ale hlavně na tom, že se naše rodina zase společně sejde. A také mně tolik nezáleží na tom, kolik budeme mít dárků, hlavně abychom byli šťastní a veselí!“

Kristýna Šírová


¨Předvánoční doba mě uklidňuje. Nejkrásnější je vidět šťastné oči mých nejbližších. Padá sníh a všichni se radujeme, ale nejvíc můj nejmladší bráška. Je večer a my usedneme ke stolu se svíčkou a hrajeme různé hry. Každý se těší na krásné svátky. Vánoce jsou svátky klidu. … Stejně je nejkrásnější pocit vidět šťastnou rodinu.“

Dan Nosek


K Vánocům patří beze sporu i mlsání, cukroví, čokoláda… Jaké pocity zaplaví člověka po její konzumaci?

¨Miluji čokoládu, miluji ji, protože každý další kousek jemné mléčné čokolády je jako probuzení z ošklivého snu a připadám si jako znovuzrozený, jako posilněn neznámou silou, která proniká do mých chuťových pohárků a tančí jako jamajské tanečnice po mém jazyku coby pódiu. I když jsem čokoládou nasycen, musím strčit další a další kousky čokolády do úst. Je to jako hnědý ďábel, co se vkrádá do mé krve a řve:“Víc, dej si víc těch sladkých kostiček!“ A můj mozek poslušně poslouchá a bere si víc. Čokoláda je jako droga, jako tisíc třpytivých sladkých kostiček cukru. Její chuť mi připomíná maminčino kakao, co mi dělávala, když jsem byl malý. Bez čokolády by byl život těžký.“

Petr Haken


Chvíle odpočinku bychom vám rádi zpříjemnili povídáním o tom, co se v naší škole dělo od září.

Školní rok jsme zahájili jako tradičně slavnostně, zvlášť u žáků 1. ročníku. Druhý den proběhl branný závod, při němž si děti nejen zopakovaly zásady chování
v mimořádných situacích, ale též navzájem prohloubily přátelské vztahy mezi mladšími a staršími žáky.

11. září jsme v Kruhu v kině zhlédli film Harry Potter a Fénixův řád. Děti z mateřské školy vyrazily 12. září do Jičína – města pohádek a od 13. září začaly jezdit spolu s žáky 1. – 4. ročníku ZŠ do Jilemnice na plavecký kurz. 14. září se ještě uskutečnila akce Poznej svou obec, svůj region a pak už se klasická výuka rozjela plným proudem.

Na letošní rok jsme připravili několik novinek, jednou z nich je i pravidelné vydávání školního časopisu. Zpočátku měli zájem podílet se na jeho tvorbě skoro všichni žáci, postupně však vykrystalizovalo „pevné jádro“, které už vydalo tři čísla 4. dimenze (název si žáci zvolili sami). Časopis vychází v omezeném nákladu klasicky tiskem, ke stažení je však i na našich www. stránkách.

Další novinkou jsou tzv. absolventské práce. Žáci 9. ročníku budou v průběhu celého posledního školního roku psát písemnou práci na téma, které si vyberou ze seznamu připraveného učiteli II. stupně, případně si vymyslí námět sami. S volbou tématu si zároveň vyberou i vyučujícího, který jim bude s prací po odborné stránce pomáhat, bude jim radit, směřovat je k potřebné literatuře apod. Smyslem této činnosti je, aby žáci prokázali schopnost pracovat samostatně s prameny, aby dokázali, že i po opuštění naší školy se budou umět sami nadále vzdělávat, obstarávat si informace o tom, co se ve škole neučilo, orientovat se v novém dění.

Velmi zvědavi jsme na zájem dětí o literární soutěž na téma: CO MI VYPRÁVĚLI
PRARODIČE. Do konce dubna by měli všichni účastníci práce odevzdat, v červnu je pak slavnostně vyhodnotíme a nejlepší autory odměníme věcnými cenami.

Začátkem prosince se s příznivým ohlasem setkala další mimořádná akce – Holky, na slovíčko! Pro starší děvčata byla připravena přednáška o kosmetice (s praktickou ukázkou) a po ní přednáška o zdravém stravování, o poruchách příjmu potravy, jako jsou bulimie a mentální anorexie.

Jako každý rok i letos mohou děti navštěvovat zájmové kroužky organizované školou (hru na kytaru, hru na flétnu, kroužek českého jazyka, anglického jazyka, náboženství; kroužek výtvarných činností byl prozatím ze zdravotních důvodů zrušen). Účastníme se též různých sportovních soutěží, olympiád (např. z českého jazyka, matematiky …), výtvarných soutěží (za malování sluníček pro rádio Blaník obdržel každý malíř certifikát od agentury Sluníčko Pelhřimov, na němž bylo potvrzeno, že přispěl k uskutečnění rekordu).

Akcí je opravdu mnoho, přesný výčet s podrobnějšími informacemi najdete na našich www. stránkách.

Závěrem dovolte, abychom vám popřáli klidné a radostné prožití vánočních svátků a zároveň jsme vás pozvali na vánoční besídku.

Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice

Skip to content