1/2006

J a r o

Ještě nedávno
slunce na rampouchy hrálo,
teď spolu s ptáky
přiletělo jaro.
Sníh taje,
kvete jíva
a celý les
překrásně zpívá.
Pupeny pučí,
sněženky kvetou,
kluci z vrby
pomlázky pletou.

Karolína Machová, 5.ročník

O p o ž d ě n é j a r o

Jaro ťuká na dveře,
sníh pryč ještě neleze.
Lyžování bylo dosti,
ještě teď nám mrznou kosti.
Sluníčka je stále málo,
má už býti přeci jaro.
Jaro, jaro, kde se touláš,
vždyť už na nás z nebe foukáš.
Sněženky už ukaž světu,
vymaluj nám spoustu květů.
Vůní není nikdy dost,
tak ať se nám motá nos.
Jaro, přijď už mezi nás,
zemi krásnou uděláš.

Lucie Krausová, 6.ročník

J a r o

Jaro začíná koncem března. Už by měl roztát sníh. V tomto roce se to ale moc nevede. Sněhu je po kolena, někdy i po krk. Už nás nebaví vyhazovat sníh. Většina nás se těší na jaro, protože bude svítit sluníčko, bude tepleji a krásněji. Začnou kvést první rostliny a půda se začne probouzet po únavné zimě.
Zdeněk Horák, 7. třída

P ř í ch o d j a r a

Jaro, to kouzelné slovo, při jehož vyslovení si každý představí zelené louky, slunce, teplejší a delší dny. Bohužel, letos to tak nevypadá ani zdaleka. Podle kalendáře mělo jaro přijít 21. března. V minulých letech už v této době kvetly sněženky a bledulky, ale letos ještě dřímají pod kupou sněhu. Pořád ještě zimní počasí ubírá síly lidem, ale i zvířátkům. Nejvíc radosti dělá sníh asi nám školákům, ale najdou se i děti, kterým už sníh také vadí. Při pohledu ze školního okna na padající vločky si říkám, že jaro letos svůj včasný příchod určitě nestihne. Zima byla opravdu vyčerpávající. Každý teď doufá, že už si jaro budeme moci konečně užívat v jeho plné síle.
Adam Janovský, 8. třída

J a r o

Po dlouhé a chladné zimě přichází JARO! Začíná se oteplovat, rozkvétají květiny, jarní pěvci začínají zpívat lákavé, líbezné a krásné melodie. Jaro je krásné, teplé a plné zářivých barev. Sluníčko se usmívá na lidi, ze kterých rychle padá deprese. Jaro je, alespoň pro mě, nejhezčí roční období. Proč? V létě jarní krása brzy usychá, na podzim opadá, v zimě zmrzne. Jaro je prostě nejkrásnější.
Katka Horáková, 9. ročník

Po příjemném naladění jarem se ještě vrátím k zimě. Využili jsme dobrých podmínek pro zimní sporty a celou zimu výuka tělesné výchovy probíhala mimo tělocvičnu. Bruslení, lyžování, hry na sněhu a povinné i nepovinné plavání. Poděkování patří dobrovolníkům, kteří vytvořili led pod školou, a pracovníkům obce, kteří led udržovali. Naši žáci a další spoluobčané by jistě přivítali vyjetí tratí, které by (jako v okolních obcích) navazovaly na tratě studenecké a jilemnické. Vzhledem ke složitosti vytýčení takových tratí a nutnosti souhlasu všech majitelů pozemků, po kterých by tratě vedly, budeme si pravděpodobně i v příštích letech vyjíždět tratě sami.
Pozitivně působí náhled do rozpočtu obce na rok 2006, kde je 10 milionů korun plánovaných na rekonstrukci tělocvičny. Je jasné, že opravy všech tří budov školy se zúží na opravdu nejnutnější, což je oprava římsy na budově ZŠ I. Co nás ještě čeká do léta? Mimo běžnou školní výuku budeme během května a června poznávat krásy naší vlasti na mnoha plánovaných exkurzích. Jako každoročně se zúčastníme několika sportovních akcí pořádaných v rámci okrsku a okresu a další sportovní akce proběhnou na naší škole – běh E. Zátopka, olympiáda, volejbal, dopravní soutěž, atd…. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků pátého ročníku – dovednosti v českém jazyce, matematice a studijní dovednosti – se uskuteční pomocí testů CERMAT během května. (stejně jako tomu bylo v únoru u devátého ročníku).
Pedagogičtí pracovníci se intenzívně připravují na zpracování školního vzdělávacího programu. Z odpovědí rodičů v dotaznících jsme získali cenné informace a názory na současný stav věcí na naší škole a můžeme přemýšlet o tom, co změnit, co omezit a na co klást důraz. Potěšilo nás, že 31 rodičů z 41 zúčastněných odpovědělo na otázku, zda jsou spokojeni s tím, že jejich dítě navštěvuje tuto školu, známkou 1 – tedy ano. Vzhledem k tomu, že dotazník byl anonymní, je tento výsledek pro pracovníky školy dobrou vizitkou a jistě nás povzbudí k další práci pro naše děti.

Mgr. Kateřina Zahálková

Skip to content