2/2006

Jsem velice rád, že jsme mohli letos ve volném čase pracovat na školních počítačích. Měl bych prosbu o zlepšení. Zda by bylo možno na nových počítačích zprovoznit hry. Velice bych chtěl poděkovat paní učitelce Nýdrlové, která nám věnovala mnoho hodin ze svého volného času, aby nás zasvětila do práce na počítačích.

Pepa ze 4. třídy


Velice rády chodíme do kroužku „hip-hopu.“ Od Anči Zahálkové – studentky jilemnického gymnázia – se učíme základy, připravujeme vystoupení. Za všechna děvčata děkuje

Zuzka Vodnárková


Nám žákům z Kruhu se první den v roztocké základce zdálo, že je tu trochu přelidněno. Zvykli jsme si ale brzy. Všichni vyučující na nás byli velice hodní a pomohli nám nekomplikovaně zvládnout pátou třídu. Všem patří náš dík.

Ája a Kája


Fotbal teď hraje skoro každý. Je to prima sportovní hra.Každou středu trénujeme a zápasy hrajeme vždy v sobotu. Máme dobrý tým, i když musíme umět i prohrávat. Moc bych chtěl poděkovat panu Mikoláškovi, panu Patočkovi, svému tátovi. Ti všichni nám umožňují pravidelné tréninky a soutěže.

Petr Bekr


„Hasiči“ jsou „ mým koníčkem“ vždy ve středu a v pátek. O sobotách jezdíme „ávií“ na různé soutěže. O prázdninách na nás čeká týdenní výlet. Na podzim se budeme dál připravovat ve všestrannosti: útok CTIF, požární útok, štafeta dvojic, 4 x 60m. Tvoříme dvě starší družstva. Na podzim se účastníme branného závodu. Získali jsme řadu pohárů.

Jana Mečířová


Každý pátek se schází parta žáků, abychom se naučili základy volejbalu. Po rozcvičce se zdokonalujeme v různých přihrávkách a nakonec hrajeme volejbal přes síť. Za tuto zajímavou činnost děkujeme našim maminkám – paní Hoření a Paní Rumlové. Každé pondělí se velice těšíme na sportovní hry s panem učitelem Řehořkem. Venku hrajeme nejčastěji softbal, v zimě v tělocvičně provozujeme různé kolektivní hry a soutěže. Za tyto příjemné chvíle děkujeme panu učiteli Řehořkovi. Rád bych napsal několik slov o návštěvě našich kamarádů z Prahy. Jezdí k nám na tři dny a během této doby mezi námi probíhají sportovní utkání. Nejprve jsme hráli fotbal. Byl to velice zajímavý zápas, v poločase jsme nad naše očekávání vedli 3:1. Naši soupeři se ovšem brzy vzchopili a konečný stav byl 4:4. Došlo tedy na penalty. Výsledek pro nás bohužel nedopadl dobře, neboť jsme prohráli 5:3. Odpolední program měli naši kamarádi zajištěný v Jilemnici, kam odjeli navštívit plavecký bazén. Další den přišel na řadu florbal, ve kterém jsme měli 3 týmy. Já jsem hrál v družstvu Roztoky A. Byli jsme udiveni, jak šlo vše hladce a nakonec jsme se my radovali z vítězství. Odpoledne bylo věnováno opékání buřtů na místní Sokolce, které se protáhlo až do večerních hodin. Poslední den jsme hráli volejbal. Já se také zúčastnil a ze 3 zápasů jsme 2 vyhráli. To byl náš poslední velký úspěch. V odpoledních hodinách byly ukončeny dny plné sportu a my se již těšíme na příští rok, kdy naši kamarádi opět přijedou a znovu si s nimi zasoutěžíme. Myslím, že i jim se u nás moc líbilo a budou svým spolužákům vyprávět zážitky z Roztok.

Leoš Kopáček


V úterý 20. 6. jsme měli besedu o bezpečnosti. Přijeli k nám lidé z Nové Paky, kteří nám povídali o tom, jak bychom na sebe měli v létě dát pozor. Byli s nimi dva lidé na vozíčku, kteří nám říkali, jak se jim úraz stal a jaké měl následky. Celá beseda byla vlastně o našem zdraví. Třeba, že na snowboardu máme mít helmu a že nemáme skákat do bazénu do malé hloubky po hlavě. Jeden postižený pán nám dokonce ukazoval, jaké jsou hry pro lidi na vozíčku. Na závěr nám dovolili zahrát si boču (takový petang pro postižené) a projet se na vozíčku. Poté jsme se rozloučili a šli jsme domů. Beseda byla hezká a hlavně jsme dostali ponaučení o tom, jak na sebe máme dát pozor. Především o prázdninách. Už se těším na další rok a na další besedy.

Lucie Hážová

V úterý 20. 6. se konaly v Turnově VI. olympijské hry. Z naší školy se jich zúčastnilo 22 žáků. Byli to: Petr Haken, Klára Alinčová, Kristýna Šírová, Dominika Jerjeová, Zuzana Kuželová, Petr Kupkár, Josef Mečíř, Petr Kordík, Markéta Maďarčíková, Matěj Horáček, Josef Háž, Ondřej Ron, Zuzana Škávová, Aneta Kuželová, Jiří Kučera, Petr Horký, Pavlína Slabá, Monika Dovolová, Kateřina Horáková, Pavel Kupkár, Žaneta Fischerová. Dva z nich se velmi dobře umístili. Sportovalo se v různých disciplínách, u nás byly nejúspěšnější běh na 800 m – Petr Kupkár obsadil 2. místo – a běh na 60 m – Dominika Jerjeová vybojovala 3. místo. Závody byly napínavé až do samého konce. Potkali jsme se zde i s bývalými žáky roztocké školy a obyvateli Roztok. Ve volném čase jsme si na stadionu hráli s vodou, kterou tam využívali ke kropení trávníku. Mohli jsme se i dobře najíst, protože právě tam měli občerstvení a prodávali i zmrzlinu. Všichni žáci na letošních VI. olympijských hrách se snažili a závody dopadly dobře. Proto chci za všechny žáky poděkovat našim učitelům, kteří nás na soutěž dobře připravili.

Dominika Jerjeová


Exkurze u Vorlů. Pan Vorel nám ukázal, jak se řežou, brousí a leští kameny. Umí úplné zázraky. Nikdy jsem netušila, že se u nás ve vesnici vyrábí taková krása. Nakonec jsme si mohli vyrobit svůj vlastní přívěšek Bylo to super.

Žaneta Fischerová


Po prázdninách pro nás začne něco nového a my se zase budeme cítit „těmi prvńáky“ jako kdysi. Chtěla bych poděkovat učitelům, kteří s námi měli trpělivost, když jsme se připravovali na přijímací zkoušky. Chtěla bych popřát všem tak krásné zážitky, jaké si z naší školy odnášíme my.

Andrea Mašková


Poděkování patří všem rodičům, kteří ochotně zajišťovali dopravu žáků na sportovní akce a také těm, kteří formou darů nebo pomoci sponzorovali naši školu – TROPICO PLUS CZ a.s., Koloniál Dlabolovi, manželé Šťastní, zaměstnanci EURESTU, pořadatelé RR, Kotykovi, Královi, Hofmanovi, Jerychovi a Jebaví.

Mgr. Kateřina Zahálková

Skip to content