Volba povolání

Pomalu, ale jistě se blíží okamžik, kdy se žáci 9. ročníku budou muset rozhodnout, kam se po základní škole vydají. Někdo má jasno již delší čas, někdo stále neví, kam podat přihlášku. Usnadnit tuto volbu jim pomáhá nejen předmět volba povolání, který se vyučuje půl roku v 8. a půl roku v 9. ročníku, ale i řada akcí, např. burza škol či Živá knihovna povolání.

Burza středních škol se letos uskutečnila 9. 11. v Semilech. Účast na akci pro nás zajistil Úřad práce ČR, pobočka Semily, především velmi ochotná a obětavá paní Bílková. Aby byla zajištěna bezpečnost celé akce z hlediska onemocnění Covid-19, bylo pro neočkované žáky domluveno antigenní testování přímo na místě ještě před vstupem na samotnou burzu. Poté už si žáci mohli dle vlastního zájmu procházet jednotlivá stanoviště škol, nabrat si propagační materiály, vyptat se na vše, co je zajímalo. Akce měla úspěch, žáci její průběh hodnotili posléze velice kladně.

Další možností, jak si rozšířit obzor ohledně volby povolání, byl 25. 11. program Živá knihovna povolání. Vzhledem k epidemiologické situaci se akce nemohla uskutečnit přímo na místě, ale proběhla formou on-line. Přímý přenos z České Lípy představil několik regionálních firem. Jednalo se např. o úřad práce, nemocnici, ČEZ, Preciosu z Kamenického Šenova a jiné. Firmy informovaly o své historii, současnosti a perspektivách do budoucna, o možnostech pracovního uplatnění v jejich rámci, o potřebném vzdělání pro dané profese apod. Nápad to nebyl špatný, bohužel výsledný dojem z celé akce kazilo špatné internetové připojení některých firem.

Věříme, že obě zmíněné akce pomohly žákům v orientaci na trhu práce a usnadnily jim tak budoucí rozhodování.

Skip to content