NÁVRAT DĚTÍ DO MŠ

Od 12.4. bude školka OTEVŘENA pro všechny PŘEDŠKOLÁKY a děti, jejichž rodiče jsou:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnaci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zapezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Prosíme rodiče, kteří mají nárok umístit své dítě od 12.4. do MŠ, aby účast potvrdili na tel. č. 732 621 970. Děkujeme.

Skip to content