Vlastivěda

Téma:  VODSTVO – řeky, rybníky, přehradní nádrže


V učebnici na straně 18-20 si přečtěte dva články. Opište zápis do sešitu. Kdo má možnost, může si zápis vytisknout a do sešitu nalepit. Prohlédněte si i doplňující materiály na Teamsech.

Zápis

VODSTVO

Řeky

Vodní plochy jsou na mapě zakresleny modrou barvou. Velké řeky ČR – Labe, Vltava, Odra, Morava… Nejvíce vody je v řekách na jaře, kdy taje sníh, hladina vody může stoupnout i po velkých deštích.

Rybníky

Lidé je začali budovat před 600 lety. Rybníky pomáhaly při vysoušení močálů. Kraj rybníků – jižní Čechy. Největším rybníkem je Rožmberk u Třeboně. Chovy ryb.

Přehrady = vodní nádrže na řekách

Vznikaly jako ochrana před povodněmi, slouží i k výrobě elektřiny, zásobárna vody, k rekreaci… Největší  přehrada – Lipno.

Znečištění povrchových vod – továrny, domácnosti, zemědělství..    Důležité budování čistíren odpadních vod.

Skip to content