Čtvrtek – 22.října

Úkoly pro tento den:

ČESKÝ JAZYK – učebnice str. 24

Ústně:

cv. 3 – připomeňte si vyjímku u slova MLÍT, je sice příbuzné k vyjm. slovu mlýn, ale je zde vyjímka a píšeme měkké i. Řekněte si v tomto cvičení 7 slov s kořenem MLÍT a použijte předpony, které jsou zde napsané. Např.: namlít…

Písemně:

cv. 4 – zde budete k sobě přiřazovat vhodná slova. Jedno slovo v obdelníčku s jedním slovem z nápovědy. První bude: Dědeček nedoslýchá. Toto je věta, je zde sloveso v určitém tvaru, musíte napsat tečku. Pokud to bude pouze slovní spojení, napište na začátku malé písmeno a na konci žádné znaménko. To je hned druhé slovo: plynulá řeč (děti, které chodí na doučování, vyhledají dvojici pouze u 7 slov v obdelníčcích)

Pokud máte možnost, můžete si vytisknout a vypracovat tuto doplňovací omalovánku. 🙂

ČTENÍ  – 15 min. čtení ve své knížce

MATEMATIKA – pracovní sešit str. 32

cv. 1 – procvičuj dělení se zbytkem

cv. 3 – zde doplň pouze, kolik má kvádr vrcholů, hran a stěn

Procvič si toto dělení na žvýkačkovém automatu:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/zvykackovy-automat/pocitame.html

PŘÍRODOVĚDA

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ 2.díl

Dočti si článek na straně 12 a 13. Přečteš si o podmínkách v teplých krajinách, i o podmínkách u nás v ČR. Po přečtení si zkus odpovědět na tyto otázky, odpovědi bez otázek napiš do sešitu, napiš i datum:

  1. Co jsou botanické zahrady?
  2. Jaké rostliny můžeme najít na skalnatých vrcholcích hor u nás?
  3. Proč některé rostliny a živočichy zákonem chráníme?
  4. Z jakého světadílu pochází brambory?

A máme tu poznávačku rostlinek a hub. Kolik jich poznáte?

ŠIKULKY

Na Alfovi můžete kdykoli procvičovat. 🙂

Skip to content