Úterý – 20.října

Úkoly pro tento den:

ČESKÝ JAZYK – učebnice str. 23

Ústně:

Přečtěte si modrá a červená slova a zamyslete se nad jejich významem. Problém by mohl být u slova nabýt. Toto slovo znamená, že něco získáme, dostaneme.. Např. použijeme ve větě: Nabyl jsem velké jmění. (jmění = majetek, domy, peníze, auta…) Pokud nebudete některému slovu rozumět, zeptejte se rodičů, nebo se můžete obrátit i na mě, můžete mi napsat mail, pokud vám to rodiče dovolí a ukáží. Vše už jsme ale ve škole probrali, mělo být to být opakování.

cv. 1 – článek si přečtěte a vyberte slova, která patří mezi vyjmenovaná slova po B a také příbuzná slova. U nich si řekněte, ke kterému vyjm. slovu je příbuzné. Např.: pobýval – být

Písemně:

cv. 2 – napište věty s doplněnými slovy do vět. Tato slova najdete pod větami. Děti, které chodí na doučování napíší pouze 7 vět.

Pro zájemce hravé opakování zde:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

ČTENÍ – přečti si článek na str. 30 SISS A UNN, do sešitu Čtení si napiš zápis: datum, název příběhu a autora + obrázek je dobrovolný.

MATEMATIKA – pracovní sešit str. 30

Začínáme DĚLENÍ SE ZBYTKEM, nejprve se podívejte na tato videa, je zde učivo krásně vysvětleno.

Tedy jak dělíme, pokud dělenec není násobkem dělitele? Př.: 23 : 5

Číslo 23 není násobkem čísla 5, proto nejprve zjistíme, kolikrát se nám 5 vejde do čísla 23, anebo jaký je nejbližší nižší násobek čísla 5.

Do čísla 23 se 5 vejde 4krát, nejbližší nižší násobek čísla 5 je 20 (20:5=4)

Výsledek je tedy 4 a zbytek je 3. 23:5=4 (3)

Zkoušku provedeme takto 4.5=20 20+3(zbytek)=23 – vyšlo

cv. 2 – počítej a napiš zkoušku 23:5=4 (3) Zk.: 4.5=20 20+3=23 – vyšlo

Kdo chce, může si toto dělení procvičit zde.

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad2zbA.htm

VLASTIVĚDA – téma: NÍŽINY A VYSOČINY ČR

Nížina:

Vysočina:

Přečti si krátký článek na str. 17-18

Zápis do sešitu:

datum

NÍŽINY A VYSOČINY

Pohoří ČR – Krkonoše (= nejvyšší pohoří, měří 36km), Šumava, Krušné Hory, Českomoravská vrchovina, Bílé Karpaty,Jeseníky, Beskydy… Nejvyšší hora SNĚŽKA, leží na hranici s Polskem.

Nejrozsáhlejší rovina v ČR je Česká Tabule. Nížiny jsou u nás podél velkých řek.

Podívej se na mapku, kde jaké pohoří leží.

Prosím všechny, pokud si s něčím nebudete vědět rady, neváhejte mě oslovit na mailu: krizkova.s@skolaroztoky.cz 🙂

Skip to content