Pátek – 16.října

Úkoly na tento den:

ČESKÝ JAZYK – učebnice str. 21

Ústně:

cv. 1 – urči si, kde bude předpona napsána dohromady s kořenem a příponou, a kdy se bude jednat o předložku, tu píšeme zvlášť. Vzpomeň, že mezi předložku a slovo můžeš vložit jiné slovo.

cv. 3 – urči si, která slova se do vět hodí, a zda bys doplnil ě/je

Písemně:

cv. 4 – vzpomeň si, pokud kořen slova začíná na je (př.: ve slově objednat kořen jednat začíná na je, musíme toto j zachovat i ve slovech objednat, objednávka, objednání…) – cvičení napiš

ČTENÍ  – přečti si básničku PODZIMNÍ CHVÍLE na str.29 v Čítance a zapiš si ji do sešitu Čtení – datum, na další řádek název básně, na další řádek autora. Obrázek je dobrovolný.

MATEMATIKA – pracovní sešit str.  28

cv. 1

cv. 3

cv. 5

cv. 2 – dobrovolně

PŘÍRODOVĚDA

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

Přečti si článek na str. 10 a 11

Poznávání živočichů je pouze dobrovolné: https://www.youtube.com/watch?v=yDSzER74ZY8

Do sešitu si napiš zápis:

Datum 15.října

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

Pro živou přírodu jsou na Zemi různé životní podmínky. Různé rostliny a živočichové vytvářejí různá přírodní společenstva, tam kde se jim daří nejlépe (les, louka, rybník…). Musíme tato společenstva chránit.

Pokud najdeš nějaký obrázek zvířete, můžeš si jej pod zápis nalepit. :-)))

Skip to content