Čtvrtek – 15.října

Úkoly na tento den:

ČESKÝ JAZYK – učebnice str. 20

Ústně:

cv. 7 – najdi všechna slova se společným kořenem nález

cv. 8 – zkus doplnit slova, kde si procvičíš velká písmena. Pokud si nebudeš vědět rady, popros o pomoc rodiče.

Písemně:

cv. 6 – přepiš hádanky do sešitu a řešení namaluj

ČTENÍ – přečti si konec příběhu O HROCHOVI, KTERÝ SE BÁL OČKOVÁNÍ a zjisti, jak příběh dopadne. Str. 27 od věty Jestlipak víte

MATEMATIKA – pracovní sešit str. 27

cv. 1 – Rozmysli si a poté napiš odpověď k a) i b), do naší třídy chodí 21 žáků.

cv. 2 – vypracování je dobrovolné, tabulky doplň čísly tak, aby součet všech řádků i sloupečků byl 18

cv. 3 – pokud máš doma kostičky, můžeš si postavit takovéto stavby, opět dobrovolně

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičuj slovíčka z poslední lekce Be healthy!

V učebnici si přečti pokračování komiksu na str. 17, pokus se příběhu porozumět. Slovíčka, která by se Vám mohla při překladu hodit:

MORNING – ráno

TERRIBLE – hrozný

ROBBERS – zloději

LET´S CALL – pojď zavolat

FIND – najít

TOWN – město

FINALLY – konečně

STUPID – hloupý

DIRTY – špinavý

MAGIC – kouzelný

Pracovní sešit – str. 17, kdo zvládne, ten ve cv. 7 spojí půlky vět. Stačí mi pouze první část. Věty už nemusíš k číslicím opisovat.

Skip to content