Aktuální opatření platná od 8. 10. 2020

Vážení rodiče,

dne 8. 10. 2020 byla vyhlášena nová opatření týkající se mj. chodu školy. Níže Vám je pro přehlednost uvádíme:

  • – provoz pokračuje beze změn
  • ŠD – beze změn
  • ZŠ 1. stupeň – beze změn
  • ZŠ 2. stupeň
  • – 1. týden, tj. od 12. 10. do 16. 10. – výuka ve škole pro 6. a 9. ročník, distanční výuka pro 7. a 8. ročník
  • – 2. týden, tj. od 19. 10. do 23. 10. – výuka ve škole pro 7. a 8. ročník, distanční výuka pro 6. a 9. ročník

Výuka plavání je od 9. 10. dočasně zrušena.

Činnost kroužků je též od 9. 10. dočasně zrušena.

26. a 27. 10. dny volna nařízené ministrem školství

Školní jídelna Scolarest poskytuje obědy i žákům vzdělávajícím se distančním způsobem – z organizačních důvodů je ovšem nutno dostavit se v rozmezí mezi 12.45 a 13.00 hod.

Skip to content