Sociologický průzkum – prosba o pomoc

Sociologický ústav Akademie věd ČR a Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové provádí v naší oblasti anonymní sociologický výzkum s názvem „Změny vybavenosti venkovských obcí základními službami a dopady na jejich obyvatele„. Dovolujeme si obrátit se na Vás s prosbou, zda byste nenašli chvilku času a dotazník on-line nevyplnili. Další případné informace ohledně výzkumu naleznete na přiloženém letáčku. Odkaz ke spuštění dotazníku je zde.

Skip to content