13. PRVOUKA – 8.-12.6.

SVALY – přečti si článek na str. 32, můžeš si zkusit praktická cvičení dole na stránce. 🙂

Zápis do sešitu:

SVALY = umožňují pohyb. Tvoří polovinu naší hmotnosti.   

Některé svaly ovládáme svou vůlí, upínají se pomocí šlach na kostru. Jiné svaly nemůžeme vědomě ovládat = svaly vnitřních orgánů /srdeční sval…/ Velmi důležité je správné držení těla. 

VNITŘNÍ ÚSTROJÍ – přečti si str. 33

Vkládám sem díl Byl jednou jeden život – mozek. Na YOU TUBE najdeš i další díly zaměřené na vnitřní orgány. Podívej se podle zájmu. 🙂


Pokud se Vám podaří obrázek vytisknout, popiš si jej a vlep do sešitu.

Zápis do sešitu: 

VNITŘNÍ ÚSTROJÍ = orgány, které pracují po celý život a plní důležité funkce.

Mozek a mícha = řídí činnost celého těla. Srdce a cévy = zabezpečují oběh krve po těle. Plíce = dýchání. Žaludek = zpracování potravy. Tenké a tlusté střevo = vstřebávání živin do krve, odvod odpadních látek. Ledviny, močový měchýř = odebírání tekutin a odpadních látek z krve.

SMYSLY – přečti si str. 35, 35

Opět vkládám jeden díl Byl jednou jeden život – oko.

Pracovní listy – můžeš si je splnit pouze ústně.

Zápis do sešitu: 

SMYSLY = jsou uloženy ve smyslových orgánech a s jejich pomocí vnímáme okolí. Člověk má 5 smyslů:

Zrak – smyslový orgán OKO, sluch – s. o. UCHO, chuť – s. o. JAZYK, čich – s. o. NOS, hmat – s. o. POVRCH TĚLA, KONEČKY PRSTŮ.

S. o. musíme chránit před úrazy a poškozením. Lidé, kteří nevidí jsou nevidomí. Lidé, kteří neslyší jsou neslyšící, k dorozumívání používají znakovou řeč. 

Skip to content