Otevření školy pro žáky 2. stupně

Od 8. 6. bude obnovena výuka pro žáky 6. až 9. ročníku formou třídnických hodin, které budou probíhat odděleně od prvního stupně a v posunutém čase.

Docházka je dobrovolná a o účasti rozhoduje zákonný zástupce žáka. Neúčast se nezapočítává do absence.

Přihlášení je třeba provést do 3. 6. 2020 na mailu skolaroztokyujilemnice@seznam.cz.

Od 8. 6. do 19. 6. navštíví každá třída školu jedenkrát za týden (ve stanovený den a čas) po dobu dvou hodin. Náplní třídnických hodin budou konzultace s třídními učiteli, organizace závěru roku, popř. učivo předmětu třídního učitele. Rozvrh a pokyny budou zveřejněny na stránkách školy 4. 6. 2020.

V posledním týdnu se dostaví do školy všichni žáci školy podle stanoveného harmonogramu a vyzvednou si vysvědčení.

Skip to content