10. Detektivní ČESKÝ JAZYK – 18.-22.5.

Dokončíme řadu písniček, dnes jsou zaměřené na V, Z a F.

Během týdne si doplňte do sešitků čtení všechny knížky, které jste přečetli. Nezapomeňte napsat název, autora, krátce o ději a obrázek. Pokud ještě čtete první knížku, zapište si ji také. Při popisu děje uveďte, co jste se zatím dozvěděli. Dále pokračujte v 15min. čtení každý den.

Vyjmenovaná slova a slovní druhy už umíte krásně vyjmenovat, procvičujte jen abyste je nezapomněli. Poznávání slovních druhů je pro mnohé poměrně obtížné, proto máte v ALFÍKOVI další opáčko. Snažte se k jednotlivým slovním druhům zapamatovat i číslice. 1 – PODSTATNÁ JMÉNA… 🙂

Přikládám tentokrát slíbený detektivní pracovní list, který je možné vytisknout, nebo psát do sešitu. 🙂 Obsahuje 1 cvičení na každý den.

Písanka: str. 24

Čítanka: str. 100, je zde básnička s detektivní zápletkou, ale není celá. Celou si ji poslechni v písničce žáčků jedné české školy.

Kdo chce, může zpívat s dětmi…

A ještě je tu jiný konec:

Turistická příhoda
s detektivní zápletkou

Na Šumavě
v háji břízek
zaběhl se pěkný řízek.
Usmažený,
libový –
zmizel někde ve křoví.

Zaběhl se jedné tetě,
co tu byla
na výletě.
Utekl jí z batohu –
víc vám říci nemohu.

A ta teta
celá divá
zavolala detektiva.
Zavolala Holmesa,
ať jde na to
od lesa.

Co jí na to
Holmes poví?
– Usmažila si ho nový!
Já mít hlavu vševěda –
už ho snědla
medvěda!

Já vám klaním,
haudujudu,
vaše oběd být už v čudu.
Pozdě honit bycha, yes.
Těšilo mě.
Dobrý dnes!

Autor: Jiří Žáček

Skip to content