9. Duhový ČESKÝ JAZYK – 11.-15.5.

Začínáme slíbenými písničkami na vyjmenovaná slova po P a S.

Příště písničkovou řadu dokončíme vyjmenovanými slovy po V, Z a F.

Slovní druhy (znalcům stačí 2x týdně) a čtení 15 min. denně. Tentokrát si přeříkejte také tvrdé, měkké a obojetné souhlásky.

Rod podstatných jmen měl být naším dalším novým učivem. Toto učivo souvisí s tím, co jsme již probírali. S ukazováním na podstatná jména a to pomocí zájmen TEN, TA, TO. Př.: TEN stůl, TA kočka, TO kouzlo … Proto budeme opakovat toto ukazování.

Učebnice str. 78-79.

Písemné úkoly: str. 78, cv. 1b) – připomeň si popis předmětu (jak vypadá, z čeho je vyrobené, k čemu slouží, kdo jej používá, kde jej můžeme vidět nebo koupit…),popis napiš do školního sešitu a doplň obrázkem.

str. 78, cv. 4 – zde vypiš podstatná jména společně se správnými ukazovacími zájmeny (př.: ten Rumcajs, …)

str. 79, cv. 1 – pokud mají rodiče čas, mohou Ti dát toto cvičení jako diktát. 🙂

str. 79, cv. 4a), b)

Písanka: str. 23.

Ústně: str. 78, cv. 1

str. 79, cv. 4c)

V ALFOVI trénuj slovesa.

Na příští týden Ti připravím pracovní list k procvičení ČJ, který si budeš moct i vytisknout.

Veselá básnička VRBOVÁ PÍŠŤALKA na závěr: Za 5 postoupků ji můžeš nakreslit. Čítanka: str. 96. Až si ji přečteš, zkus si dopnit doplňovačku:

http://ict4.xf.cz/ict_3a/ict_3_11.htm

Skip to content