7. Sportovní ČESKÝ JAZYK – 27.-30.4.

Tak jak dopadlo měření času u vyjmenovaných slov? Nepochybuji o tom, že jste už rychlí a bezchybní. Po šesti týdnech pouze malý počet dětí opakuje každý den. Většinou si řady opakujete v pondělí a ve čtvrtek, jen proto abyste nic nezapomněli a to je ideální. Pro pořádek připomínám – vyjmenovaná slova, slovní druhy, čtení (15 min. denně).

Tento týden mělo být na řadě procvičování podstatných jmen. Vzpomeňte si, co jsme se učili o podstatných jménech – říkali jsme, že slova se dají ohýbat = mohou mít různé tvary. Např.: slovo STŮL může mít ve větě tvar – STOLU, STOLEM, STOLY, STOLECH…

Slova příbuzná mají společný kořen a každé slovo má trochu jiný význam, i když většinou se týkají společného tématu. Např.: STOLAŘ, STOLNIČENÍ, STOLEČEK… – společný kořen je stol.

Na straně 75 jsou PÁDY – ty si pouze přečtěte, ale více se jimi nezabývejte. Pády se budeme učit společně, až se sejdeme ve škole.

Učebnice str. 74-75

Písemné úkoly: str. 74, cv. 1 – spočítej a napiš, kolik je zde vět jednoduchých a kolik souvětí. Ze souvětí vypiš pouze spojovací výrazy – slova, která spojují dvě a více vět v souvětí. Často bývají za čárkou. Celé cvičení neopisuj.

str. 75, cv. 6 – opiš.

str. 75, cv. 7 – ze cvičení vypiš pouze 5 podstatných jmen, 5 sloves, 3 předložky.

Pokud mají rodiče možnost, je možné pracovní list vytisknout, jinak si cvičení opište do sešitu, správná slova dopište do vět.

Písanka: str.20

Ústně: str. 74, cv. 3 a 4

Skip to content