6. Vtipálkový ČESKÝ JAZYK – 20.-24.4.

Dnes si zkuste zajímavost s každodenními domácími úkoly. Zkuste se přeříkat vyjmenovaná slova na čas, ten si zapište a uschovejte. Na konci týdne to zkuste znovu a zjistěte o kolik vteřin jste se zlepšili. Výsledek mi napište nebo dejte do krabice.

Nezapomeňte číst Vaši oblíbenou knížku, kdo pečlivě čte každý den 15min., má už možná jednu nebo dvě knížky přečtené.. Zapište si je do sešitku Čtení – název, autor, děj a obrázek.

Najdi chyby: 1. podstatná příjmení, 2. přídatná jména, 3. zajména, 4. číslata, 5. stozlesa, 6. příklopce, 7. záložky, 8. spojnice, 9. části, 10. pocitoslovce :-)))

Učebnice str. 72-73, ČÁSTICE, CITOSLOVCE – přečti si žluté obdélníky, SLOVNÍ DRUHY

Písemné úkoly: str. 72, cv. 1 (nahoře)

str. 72, cv. 2 (pod citoslovci) – napiš, jaké zvířata vydávají zvuky a dále cv. 2a)

str. 73, cv. 1 – zapiš tyto dvojice a ze tří dvojic vymysli věty a napiš je (př.: tráva-růst; Na zahradě nám roste zelená tráva.)

str. 73, cv. 2 – napiš si čísla od 1 do 10 pod sebe, která představují jednotlivé slovní druhy, k nim napiš vždy jedno slovo podle slovního druhu z básně Smolař (př.: k 1. – jedno podstatné jméno: pes…, ke 2. – jedno přídavné jméno… )

str. 73, cv. 4 – ke slovům napiš číslici slovního druhu (prší – 5, …)

Písanka: str. 19

Ústně: str.: 72, cv. 1 (pod citoslovci)

ALF – máme zde opakování vyjmenovaných slov – 2.část

Skip to content