5. Výletní ČESKÝ JAZYK – 14.-17.4.

Každodenní úkoly jsou stálé jako sluníčko. Trénujte podle toho, jak Vám to jde. Pokud si ještě nejste jistí a musíte stále přemýšlet, vydržte a každý den si vyjmenovaná slova a slovní druhy zopakujte. Jestli jste poctivě trénovali, dnes už je umíte famózně. 🙂 Přidejte k tomu ještě definici PODSTATNÝCH JMEN = názvy osob, zvířat a věcí, PŘÍDAVNÝCH JMEN = odpovídají na otázky jaký, který, čí, SLOVES = říkají, co osoby, zvířata a věci dělají.

Učebnice str. 70 – 71, PŘÍSLOVCE, PŘEDLOŽKY, SPOJKY – přečtěte si žluté obdélníky. Připomeňte si, co jsme se učili.

Písemné úkoly: str. 70, cv. 3 – pouze opsat

str. 71, cv. 1 /nahoře/ – pouze spojuj předložku s podstatným jménem /k zahradě…/

str. 71, cv. 2 /dole/ – napiš věty se správnými spojkami

Písanka: str. 18

Ústně: str. 70, cv. 1 – zkus vybírat vhodná slova při pokládání otázek kde, kam, kdy, jak

ALF – procvič si učivo o slovních druzích a učivo o větě jednoduché a souvětí. /2 testíky/

Skip to content