RODIČŮM… :-)

Milí rodiče, zdravím i Vás v této obtížné době. Postupně se učíme, jak situaci zvládnout, běh v domácnosti a zároveň domácí školní práci našich dětí. Každopádně zdraví a naše bezpečnost je na prvním místě, proto bych Vás ráda ubezpečila, že Vám nechci domácí práci příliš komplikovat velkým množstvím úkolů. Každý týden zadávám práci na 5 pracovních dní, není jich mnoho, ale postačí k tomu, aby děti probranou látku nezapomněly. Vím, že jsou žáčci, kterým je to málo a jsem velmi ráda, pokud vypracují další úkoly podle zájmu a chuti. Pokud z jakéhokoliv důvodu, nemohou děti zadané úkoly (na počítači – Alf) plnit, vyberte jinou formu procvičování, dle Vašich možností. Tedy v pohodě, klidu zvládněte následující týdny. Až se vrátíme do školy, jistě postupně vše zvládneme. Chtěla bych Vám poděkovat za Vaši práci s dětmi a popřát hodně zdraví celé rodině. S pozdravem S. Křížková

Skip to content