Financování školy

Do školy plynou nejen peníze z obecního rozpočtu (na provoz, jak bylo správně uvedeno), ale též dotace přímo ze státního rozpočtu (na platy zaměstnanců, povinné odvody, FKSP a ONIV). V roce:

• 2009 to bylo 5 782 912,- Kč
• 2010 – 5 418 194,- Kč
• 2011 – 5 500 645,- Kč
• 2012 – 6 280 098,- Kč
• 2013 – 6 726 230,- Kč
• 2014 – 6 965 549,- Kč
• 2015 – 7 478 107,- Kč
• 2016 – 8 057 394,- Kč
• 2017 – 8 639 719,- Kč

Celkem tedy zaokrouhleno 61 mil. Kč, které přispívají mj. i k rozvoji obce. Je pravda, že výdaje na provoz školy zatěžují obecní rozpočet ve velké míře, na druhou stranu ale je také třeba si uvědomit, že existence školního zařízení je prospěšná nejen dětem (nemusí za základním vzděláním dojíždět daleko a mají možnost učit se v menších kolektivech), ale poskytuje též pracovní příležitosti mnoha místním občanům. A to nejen učitelům … Existence školy pomáhá udržet mladé rodiny v obci, aby se z ní nestalo pouhé rekreační středisko pro chataře. Teprve tam, kde o školu přišli, by potvrdili, jak je tato skutečnost mrzí.

Dále bylo podotknuto, že škola má také možnost využít vyhlašované programy na podporu činnosti, ale již nebylo uvedeno, že tak v hojné míře činíme. Proto zde uvádíme přehled projektů, do kterých jsme se zapojili, a částek, jež jsme získali.

• od šk. roku 2009/10 jsme zapojeni do programu Ovoce do škol, díky kterému dostávali žáci 1. stupně zdarma 1x týdně na svačinu ovoce (nyní 319,90 Kč na žáka za školní rok)

• od šk. roku 2017/18 se k programu Ovoce do škol přidal i program Mléko do škol (1x týdně mléčný nápoj – nyní 307,50 Kč na žáka za školní rok) a oba programy se týkají již i žáků II. stupně

• ve šk. roce 2012/13 začal projekt Zkvalitnění výuky z programu EU peníze školám, jeho prostřednictvím jsme získali 751 417,- Kč, které jsme použili na vybavení počítačové učebny počítačovou sítí a do 8 tříd jsme pořídili interaktivní tabule

• ve šk. roce 2015/16 jsme se přihlásili do programu Čtení k lepšímu vzdělávání, získali jsme tak 227 024,- Kč, za něž jsme nakoupili přes 400 ks knih do školní knihovny a 25 ks elektronických čteček (jejich většímu využití brání chybějící pokrytí školy bezdrátovou sítí Wi-Fi)

• v témže školním roce (2015/16) jsme se zúčastnili projektu Dotykem ke vzdělávání, obdrželi jsme 360 140,- Kč určených na pořízení přenosných interaktivních zařízení (notebooky)

• od 1. 9. 2017 jsme zapojeni do projektu Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice, tento projekt momentálně probíhá a celkem jsme obdrželi 744 568,- Kč, které používáme na financování činnosti chůvy v mateřské škole, školní asistentky v základní škole a na setkávání s rodiči našich žáků

• na podzim r. 2017 jsme opět díky projektu obdrželi příspěvek na dopravu na plavání našich žáků v hodnotě 10 500,- Kč

• každoročně pořádáme vánoční besídku, v letošním školním roce rozšířenou i o vánoční trh, a z dobrovolných příspěvků rodičů a návštěvníků besídky pak financujeme dětem autobusovou dopravu na různé akce (letos např. Kaleidoskop, divadelní představení Ten řízek nezvedej apod.), odměny za sportovní soutěže apod.

Přínos některých projektů nelze finančně přesně vyjádřit (Ovoce do škol apod.), přesto částka takto získaných prostředků činí cca 2,1 mil. Kč. Rádi bychom též podotkli, že účast prakticky ve všech projektech vyžaduje nasazení učitelů (a často enormní) ve volném čase, činnost, kterou jsou příspěvky podmíněny, zpravidla nebývá finančně ohodnocena (např. kvůli projektu z r. 2012 museli učitelé vytvářet vlastní digitální učební materiály). Tuto skutečnost zdůrazňujeme ne proto, abychom si stěžovali, ale hlavně proto, aby bylo zřejmé, že jsme limitováni, není v našich silách zapojovat se např. do více akcí najednou. Tak, jako se množství byrokracie zvyšuje na úřadech, zvyšuje se i ve školství, a máme-li stíhat také kvalitně učit, není už kde brát čas na další případné aktivity.

Skip to content