Ocenění paní ředitelky

Mezi oceněnými byla také naše paní ředitelka Mgr. Kateřina Zahálková. Rádi bychom se se čtenáři našich stránek o tuto radostnou zprávu podělili – k nahlédnutí přikládáme upomínkový list, který paní ředitelka obdržela, a slavností řeč, kterou jí zaměstnanci naší instituce děkovali za dosavadní práci. O to více nás však mrzí, že byla paní ředitelka k 31. 7. 2018 z funkce odvolána a na místo ředitele školy byl následně vypsán konkurz.

Oceneni
Mgr. Kateřina Zahálková

Narodila se 14. června 1961 v Jilemnici. Dětství prožila v Roztokách u Jilemnice, kde také navštěvovala základní školu. Poté absolvovala gymnázium v Jilemnici a Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové.

Po jejím zakončení nastoupila v roce 1984 na ZŠ v Chotěvicích, kde působila dva roky, než odešla na mateřskou dovolenou. Poté v roce 1991 nastoupila v místě svého bydliště jako učitelka na 1. i 2. stupni ZŠ v Roztokách u Jilemnice.

Začátky její učitelské kariéry nebyly snadné. Začala se zajímat o alternativní metody a nejvíce ji zaujala Škola hrou, koncepce pojmenovaná sice podle Komenského, ale obohacená o moderní poznatky a přístupy. Tyto přístupy se ve své době vymykaly běžnému normálu, ne všichni jim zpočátku byli nakloněni, ale Katka měla odvahu a chuť experimentovat a své nové metody si prosadila. Patřila mezi nemnohé učitele, kteří se po revoluci snažili školství změnit z „továrny na vědomosti“ v „dílnu lidskosti“.

Čas ukázal, že její cesta byla tou správnou. V učení upřednostňuje zážitkovou pedagogiku. Tvrdí, že v každém člověku je vlastně génius, jen je třeba jeho individuální schopnosti objevit a rozvíjet. Své hlavní heslo – LASKAVÁ DŮSLEDNOST – uplatňuje dodnes.

Katka se věnovala i mimoškolní činnosti. Po 7 let působila během své dovolené na táborech pro děti s poruchami učení, které pořádala ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Semily.
I pro obec toho udělala „požehnaně“. Téměř dvě volební období působila v zastupitelstvu obce. Vedla cviční žen a dětí v Roztokách a v Kruhu. Založila akci „Hurá prázdniny,“ na kterou se v závěru školního roku těší všechny roztocké děti i dnes. Spolupořádala karnevaly, vítání občánku atd.
Od roku 2002 působí Katka v roztocké škole a školce jako ředitelka. Nyní je ve školství již 34 let. Dětem i nám ostatním zaměstnancům je ředitelkou na pravém místě. Vyslechne, poradí, vyřeší, zařídí …, je výborným vůdcem, skvělou kolegyní a zároveň prima kamarádkou.

Milá Katko, na své cestě školstvím jsi překonávala spoustu překážek, ale pokaždé ses dokázala zvednout a jít dál. Chceme ti všichni moc poděkovat, buď stále taková, jaká jsi. Máš naši podporu.
Do dalších let Ti přejeme hodně zdaru, zdraví, spokojenosti a radosti s vnoučátky.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ v Roztokách

Skip to content