Přehled akcí šk. roku 2016/17

SRPEN

29. 8. pedagogická rada – 1. část
31. 8. pedagogická rada – 2. část

ZÁŘÍ

1. 9. slavnostní zahájení školního roku
2. 9. branný závod – 2. – 9. ročník
7. 9. projekt Poznej svou obec, svůj region – Bozkovské jeskyně – 6. – 9. roč.
16. 9. den evropských jazyků
21. 9. atletický čtyřboj – lehkoatletické závody Turnov

ŘÍJEN

LISTOPAD

3. 11. burza škol – 9. roč. Turnov
11. 11. piškvorky – 8. a 9. roč. – Semily
15. 11. dny GIS (geografické informační systémy) – 8. roč. – Liberec
16. 11. pedagogická rada
18. 11. ředitelské volno
22. 11. informační schůzky – 15.00 – 17.00
24. 11. schůzka zástupců škol s žáky 8. a 9. roč. – 16.00
28. 11. Tonda Obal – třídění odpadů
30. 11. florbal Jilemnice

PROSINEC

5. 12. Mikuláš, čerti – 9. roč.
15. 12. bruslení Lomnice nad Popelkou
15. 12. vánoční dílničky 1. st. + nebruslící
16. 12. kino Kruh – Obr Dobr
20. 12. besídka MŠ
20. 12. přednáška – p. Klápště
21. 12. generální zkouška besídky
21. 12. vánoční besídka – od 17.00 hod.
22. 12. třídní besídky

LEDEN

3. 1. výstava obrazů J. Šonského
13. 1. Kdo si hraje, nezlobí – 1. roč.
19. 1. lyže – běžky
24. 1. pedagogická rada
26. 1. lyže – běžky

ÚNOR

7. 2. Kaleidoskop – taneční vystoupení – Jilemnice
14. 2. Létající školní poradna
17. 2. přírodovědný projekt – gymnázium Jilemnice

BŘEZEN

2. 3. beseda s policií ČR – 4. ročník
9. 3. basketbalový turnaj – Jilemnice – 8., 9. roč.
13. 3. školení první pomoci – 1., 2. roč.
13. 3. fotbal – Jilemnice
17. 3. Klokan – matematická soutěž
28. 3. Létající školní poradna
29. 3. Veselé zoubky – péče o chrup, prevence – 1. tř.

DUBEN

6. 4. okrskové kolo ve vybíjené – 5. ročník
11. 4. zápis do 1. ročníku od 13.00 hodin
12. 4. Den barev
19. 4. okresní kolo ve vybíjené – 5. ročník
19. 4. pedagogická rada
20. 4. informační schůzky – 15.00 – 17.00
26. 4. Divadélko pro školy – 10.00 – 1. st. – Bajky pana Ezopa
26. 4. Divadélko pro školy – 11.00 – 2. st. Don Quijote a ti druzí
27. 4. dopravní hřiště
28. 4. Den Země

KVĚTEN

5. 5. korálková dílna – 1. stupeň
9. 5. Mc Donalds Cup – fotbal Studenec – 1. st.
10. 5. Pohár Čs. rozhlasu – 2. st.
10. 5. SCIO – 8. ročník testování – polovina třídy
11. 5. SCIO – 8. ročník testování – druhá polovina třídy
11. 5. zápis do MŠ
12. 5. dopravní hřiště Košťálov
19. 5. Trojboj s Adamem – lehkoatletické závody Jilemnice
19. 5. dopravní soutěž
22. 5. ČŠI povinné testování 5. ročníku – český jazyk
23. 5. ČŠI povinné testování 5. ročníku – anglický jazyk
24. 5. ČŠI povinné testování 5. ročníku – člověk a svět práce
26. 5. kontrola PPP
30. 5. exkurze do galerie a muzea v Liberci, Ještěd – 2. stupeň
30. 5. návštěva obecní knihovny – 1. ročník

ČERVEN

2. 6. Děti, pozor silnice
7. 6. Trojboj s Adamem – okresní kolo lehkoatletických závodů, Turnov – 1. st.
12. 6. exkurze ZOO Dvůr Králové
13. 6. atletické závody Turnov
14. 6. exkurze Český ráj – 8. ročník
15. 6. fotografování
22. 6. skupina historického šermu Pernštejn – pořad Vikingové
22. 6. pedagogická rada
23. 6. prezentace závěrečných prací 9. ročníku
26. 6. zábavné dopoledne pro děti – hry, soutěže
27. 6. školní olympiáda – 2. stupeň
28. 6. volejbal – utkání žáků proti učitelům
29. 6. fotbalový turnaj
30. 6. slavnostní zakončení školního roku, předání vysvědčení

Skip to content