Přehled akcí šk. roku 2015/16

SRPEN

25. 8. školení projektu EU Dotykem ke vzdělání – Trutnov
26. 8. pedagogická porada – 1. část
27., 28. 8. opravné zkoušky
31. 8. pedagogická porada – 2. část

ZÁŘÍ

1. 9. slavnostní zahájení školního roku, pasování na žáky ZŠ
2. 9. připomínka M. J. Husa
3. 9. branný závod – 2. – 9. ročník
4. 9. projekt Poznej svou obec, svůj region
7. 9. zahájení plaveckého výcviku
8. 9. představení Divadélka pro školy HK – Jak jste to myslel, pane Shakespeare? – II. st.
8. 9. představení Divadélka pro školy HK – Pohádka ze starého mlýna – I. st.
29. 9. závěrečná konference Dotykem ke vzdělání – Gr, Va, Za
30. 9. atletický čtyřboj – závody v lehké atletice Turnov – II. st.

ŘÍJEN

5. 10. zahájení hlavní části projektu Čtenářské dílny – II. stupeň
19. – 22. 10. ČŠI
22. – 23. 10. dopravní hřiště – 4. roč.
26. 10. zahájení hlavní části projektu Čtenářské dílny – I. stupeň

LISTOPAD

2. 11. turnaj v piškvorkách – 8. a 9. tř. – Semily – Ný
4. 11. burza SŠ v Turnově – 9. tř.
6. 11. beseda se zástupci Policie ČR a OSPOD – téma „Prevence SPJ“ – 8. tř.
10. 11. testování Stonožka (SCIO testy) – 9. tř.
10. 11. mimořádné rodičovské sdružení – prezentace ze schůzky ke stažení
16. 11. ředitelské volno
20. 11. turnaj ve florbalu – Jilemnice, 6. a 7. tř. chlapci – Va
20. 11. prevence rizikového chování – beseda s pracovnicí OSPOD Jil. a policistou – 9. tř.
23. 11. pedagogická rada
24. 11. informační schůzky – 15.00 – 17.00
26. 11. schůzka zástupců škol s žáky 8. a 9. roč. – 16.00

PROSINEC

1. 12. florbalový turnaj v Jilemnici – 8., 9. roč.
4. 12. Mikuláš, čerti – 9. tř.
16. 12. besídka MŠ
17. 12. generální zkouška vánoční besídky, vánoční besídka ZŠ
18. 12. bruslení – Lomnice
18. 12. vánoční výtvarné dílny – 1. st.
21. 12. projekt „Čtenářské dílny“ – besedy, prezentace
22. 12. turnaj ve stolním tenisu – II. st.
23. 12. začátek vánočních prázdnin

LEDEN

4. 1. olympiáda z českého jazyka – 8. a 9. ročník – výsledky
12. 1. exkurze v autolakovně u p. Zikeše – Roztoky u Jilemnice – 9. třída
15. 1. návštěva úřadu práce v Jilemnici – 9. tř.
21. 1. pedagogická rada
26. 1. Kaleidoskop
28. 1. zápis do 1. tř. – 13.00 – 17.00 hodin – pozvánka
29. 1. pololetní prázdniny

ÚNOR

16. 2. intervence PPP – 4., 7. tř.
25. 2. „Myslivost v KRNAP“ – výukový program KRNAP ve Vrchlabí
25. 2. gymnázium Jilemnice – účast žáků na projektu z oblasti Fy, Ch, Z, Př
26. 2. futsal Jilemnice
29. 2. intervence PPP – 4. tř.

BŘEZEN

3. 3. lyže – běžky – Mísečky – II. st.
9. 3. lyže – sjezd – Jablonec n. J. – II. st.
17. 3. gastronomický den SOŠ gastronomie a služeb Nová Paka – „Kouzlení z perníku“- 8., 9. tř.
18. 3. matematická soutěž KLOKAN
23. 3. Den barev – barvy lidských ras – projektový den

DUBEN

8. 4. Přemyslovci II. – ukázka skupiny historického šermu Pernštejnové z Pardubic
19. 4. Den Země
19. 4. pedagogická rada
20. 4. Kdo si hraje, nezlobí – divadlo Jilemnice – 1. st.
21. 4. informační schůzky
22. 4. Bezpečnost na silnici a první pomoc – projektový den – jízdy dopravní zručnosti

KVĚTEN

6. 5. atletický trojboj – školní kolo
9. 5. ptáci – 7. ročník – Ře
10. 5. atletický trojboj Jilemnice – okrskové kolo – 1. stupeň
11. 5. Pohár Čs. rozhlasu – Turnov
12. 5. McDonaldsCUP – fotbal 1. – 5. roč. – Va
16. 5. mravenci – 6. tř.
17. 5. SCIO testování – 8. ročník
17. 5. Děti, pozor silnice – 1. ročník
20. 5. okresní kolo DSMC – 5. – 8. roč. – Košťálov
24. 5. DH Košťálov – 4. ročník
26. 5. školní exkurze 6. ročník – Hradec Králové
30. 5. DH Košťálov – 4. ročník
31. 5. školní exkurze 7. ročník – iQLANDIA Liberec
31. 5. odevzdávání závěrečných prací – 9. ročník

ĆERVEN

1. 6. Den ovoce a zeleniny – 1. st. – Za, Ml
8. 6. trojboj Turnov – okresní kolo – 6 žáků – Kř
9. 6. obec roku – Kruh – Luk, Za
9. 6. spaní ve škole – 2. a 5. roč. – Luk, Lul
10. 6. kontrola IVP – Ml
13. 6. exkurze Loučeň – 1. – 5. roč.
14. 6. exkurze 9. ročník – Liberec
15. 6. fotografování
16. 6. zápis do MŠ
16. 6. OH Turnov – Ře, Va
21. 6. prezentace závěrečných prací žáků 9. tř.
22. 6. pedagogická rada
23. 6. exkurze 8. ročník – Český ráj – Ře
27. 6. varhany – přednáška o varhanách s ukázkami hry na ně
28. 6. sportovní den – projektový den
28. 6. MŠ besídka
29. 6. volejbalové utkání žáků 9. roč. a učitelů
30. 6. slavnostní zakončení školního roku

Skip to content