Zápis do 1. třídy

V Roztokách u Jilemnice 18.01.2016


Milý budoucí prvňáčku,

srdečně zveme Tebe i Tvé rodiče k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání,

který se koná

ve čtvrtek 28.01.2016 od 13.00 hodin do 17.00 hodin v budově ZŠ.

Rodiče prosíme, aby přinesli Tvůj rodný list.

Těšíme se na Vás.

Zápis do 1. ročníku proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Skip to content