Přehled akcí školního roku 2012/2013

SRPEN

28. 8. pedagogická rada – 1. část
29. 8. opravné zkoušky
31. 8. pedagogická rada – 2. část

ZÁŘÍ

3. 9. slavnostní zahájení školního roku – pasování na žáky ZŠ – Za
4. 9. branný závod – 2. – 9. roč. – smíšená družstva
5. 9. Poznej svou obec, svůj region
18. 9. Den evropských jazyků – německý jazyk
18. 9. kino Kruh – Tady hlídám já
20. 9. přednáška Hudební nástroje – výchovný pořad

ŘÍJEN

16. 10. divadelní představení Příhody lišky Bystroušky
16. 10. Peer program – 6. a 7. tř.
24. 10. preventivní setkání s Bc. Jar. Kandlem (odbor sociálních věcí MÚ Jilemnice) – 8. a 9. tř.

LISTOPAD

2. 11. burza škol – 9. tř. – Ml
12. 11. pedagogická rada
15. 11. informační schůzky pro rodiče
26. 11. školení DUM
27. 11. Kyberšikana – výchovný pořad – 6. a 7. tř.
28. 11. Kyberšikana – výchovný pořad – 8. tř.
30. 11. Kyberšikana – výchovný pořad – 9. tř.

PROSINEC

5. 12. čerti, Mikuláš
6. 12. kino Kruh – Madagaskar 3
7. 12. turnaj ve florbalu – II. stupeň
12. 12. vystoupení kouzelníka pana Kožíška – 1. stupeň
14. 12. turnaj ve florbalu – 6. a 7. tř.
14. 12. besídka MŠ
19. 12. vánoční besídka
20. 12. vánoční bruslení Lomnice nad Popelkou
21. 12. třídní vánoční besídky

LEDEN

8. 1. barmanský kurs – 6., 7. tř.
15. 1. barmanský kurs – 8., 9. tř.
17. 1. turnaj v přehazované – Loukov
29. 1. krajský přebor v kin-ballu – Turnov

ÚNOR

4. 2. Kaleidoskop – taneční vystoupení – Jilemnice
15. 2. okrskový turnaj v sálové kopané – Jilemnice

BŘEZEN

12. 3. divadlo – Dlouhý, Široký a Bystrozraký – 1. st. – Jilemnice
12. 3. školení Volíme si povolání – Gr, Ja
19. 3. ředitelské volno z technických důvodů
27. 3. Den barev – projektový den
27. 3. divadlo – 2. st.

DUBEN

2. 4. školení BOZP – prac. MŠ, Zi, ŘŠ
4. 4. školení o alergii – Jablonec n. Nisou – Ře
8. 4. Bubáci a hastrmani – divadlo v MŠ – 1. roč.
17. 4. školení Lili a Vili – vyuč. 1. st.
18. 4. dopravní hřiště Košťálov – 4. roč. – Luk
18. 4. školení změny v ŠVP – Liberec – ŘŠ
22. 4. pedagogická rada
23. 4. informační odpoledne pro rodiče 15.00 – 17.00
29. 4. projekt Rozumíme penězům – 7., 8. tř. – Ky, Gr

KVĚTEN

3. 5. projekt Rozumíme penězům – 7., 8. tř. – Ky, Gr
6. 5. Bezpečnost na silnici a první pomoc – Po
7. 5. McDonaldsCUP – fotbal 2. – 5. roč. – Studenec – Po
9. – 10. 5. OVOV Turnov – Ře
15. 5. Pohár Čs. rozhlasu – Turnov – Ře, Ky
17. 5. dopravní soutěž Košťálov – Po
21. 5. zápis do MŠ
22. 5. mravenčení – 6. roč. – Vrchlabí – Ře
23. 5. testování 5. roč.
29. 5. testování 9. roč.
30. – 31. 5. školení projektu Volba povolání COMDI – Gr, Ja
31. 5. odevzdávání závěrečných prací – 9. tř.

ČERVEN

7. 6. COMDI – volba povolání – 8. tř.
11. 6. fotografování
12. 6. okresní přebor trojboj – 1. stupeň
13. 6. exkurze 6., 7., 9. tř.
14. 6. dětské OH Turnov
17. 6. prezentace závěrečných prací – 9. tř.
18. 6. fotbalový zápas
19. 6. exkurze 1. – 5. ročník
20. 6. kino Kruh – Croodsovi
20. 6. pedagogická rada
21. 6. cyklistická projížďka – 9. roč.
25. 6. stopovaná – 1., 2., 3., 8., 9. tř.
26. 6. olympiáda
27. 6. třídnické hodiny, volejbal
групон

Skip to content