Přehled akcí školního roku 2011/2012

SRPEN

22. 8. pedagogická rada – 1. část
22. – 31. 8. stěhování do zrekonstruované budovy školy
29., 30. 8 školení dyslektických asistentek – Gr, Lu, Je – Semily
31. 8. opravné zkoušky, pedagogická rada – 2. část

ZÁŘÍ

1. 9. slavnostní zahájení školního roku – pasování na žáky ZŠ – Za
2. 9. branný závod 2. – 9. ročník – smíšená družstva
9. 9. Poznej svou obec, svůj region
14. 9. školení dyslektických asistentek – Gr, Lu, Je – Semily
14. 9. školení BOZP
21. 9. školení dyslektických asistentek – Lu – Semily

ŘÍJEN

1. 10. školení dyslektických asistentek – Gr, Lu, Je – Semily
28. 10. Den otevřených dveří

LISTOPAD

14. 11. vzdělávací pořad o J. S. Bachovi – místní kostel
16. 11. pedagogická rada
22. 11. informační schůzky pro rodiče

PROSINEC

2. 12. čerti, Mikuláš
9. 12. utkání ve florbalu – Ře
12. 12. pilotní škola kin-ballu – zapojení do projektu – 8., 9. tř.
20. 12. generální zkouška vánoční besídky – dopoledne
20. 12. vánoční besídka
21. 12. bruslení Lomnice n. Popelkou
22. 12. třídní besídky, kino Kruh

LEDEN

20. 1. Rozumíme penězům – projektový den – 6. a 7. tř. – Gr, Ky
24. 1. pedagogická rada
26. 1. turnaj v přehazované – Loukov – děvčata 6., 7. tř.
31. 1. sportovní a výtvarné odpoledne – II. stupeň
31.1. schůzka žáků 8. třídy, jejich rodičů, pedagogů a ředitelky pedagogicko-psychologické poradny

ÚNOR

2. 2. zápis do 1. třídy
6. 2. Kaleidoskop – taneční vystoupení Jilemnice
20. 2. přednáška o první pomoci – Dis. Markéta Maďarčíková – žáci II. stupně
21. 2. návštěva místní knihovny – 6. tř.
23. 2. florbal – Horní Branná – chlapci 7. – 9. tř.

BŘEZEN

20. 3. schůzka žáků 8. třídy, jejich rodičů, pedagogů a ředitelky pedagogicko-psychologické poradny
22. 3. beseda s Městskou policií Semily

DUBEN

2. 4. projekt Jarní stezka Ferdy Mravence za obyvateli lesa – 3. tř.
3. 4. projekt Učíme se s Ferdou, spaní ve škole – 3. roč.
4. 4. projekt Hnědý den
4. 4. školení pedagogů o projektu Peníze EU školám a podmínkách jejich získání
13. 4. Rozumíme penězům – 6., 7. třída
12. 4. fotbalový turnaj Coca – cola – Studenec
16. 4. školení o výrobě šperků z hmoty FIMO – 1. část
18. 4. pedagogická rada
23. 4. školení o výrobě šperků z hmoty FIMO – 2. část
27. 4. projekt Rozumíme penězům – 8. a 9. tř. – Gr, Ky
27. 4. turnaj Mc Donald Cup – 1. stupeň

KVĚTEN

11. 5. dopravní soutěž
15. 5. zeměpisná exkurze – 9. tř. – Harrachov – Lu
16. 5. Pohár Českého rozhlasu – 8., 9. tř. – Turnov – Ře, Ky
21. 5. testování SCIO – 8.tř.
22. 5. – 24. 5. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků 5. a 9. tříd
25. 5. atletický trojboj – 1. st. – Jilemnice
30. 5. beseda s policií – kyberšikana – 7., 8., 9. tř.
31. 5. exkurze – 8. roč.

ČERVEN

4. 6. mravenčení – Vrchlabí – 6., 9. tř.
5. 6. exkurze 1. 5. roč., 7. roč. – skanzen Přerov nad Labem
6. 6. exkurze do ZOO Liberec – 6. roč.
12. 6. exkurze 9. roč.
13. 6. fotografování
14. 6. prezentace závěrečných prací žáků 9. třídy
18. 6. spaní ve škole – školní družina
19. 6. dětské OH – Turnov – 2. st.
20. 6. pedagogická rada
20. 6. školení o výrobě digitálních učebních materiálů
21. 6. vystoupení skupiny historického šermu Pernštejn
22. 6. kino Kruh – Kocour v botách
25. 6. beseda „Cesta po Indii“ – II. stupeň
26. 6. přednáška o včelách
27. 6. sportovní olympiáda

Skip to content