Návštěva IQ parku v Liberci

Tento park je prvním svého druhu v ČR. Základními prostředky vzdělávacího a poznávacího procesu jsou zde herní a zábavné interaktivní pomůcky.

IQ park je uspořádán do čtyř poschodí o celkové ploše 1600 m2, mezi nimiž se návštěvník pohybuje a v nichž jsou umístěny exponáty, které jsou vybírány z obdobných zahraničních center. Tyto exponáty jsou v maximální možné míře názorné /tedy poměrně jednoduché/, interaktivní /tzn. umožňující zapojení návštěvníka do jejich fungování/, atraktivní/demonstrující příslušný jev zajímavou formou/ a edukaktivní /umožňující pochopení demonstrovaného jevu včetně jeho příčin a důsledků/. Doplňující informace v prostoru podávají zaměstnanci, kteří zde pracují.

Všichni jsme byli centrem nadšeni a návštěvu doporučujeme – je to to pravé pro zvídavé děti i dospělé.

Za kolektiv výletníků Danuše Šubrtová

Skip to content