Technické muzeum

19. 3. jsme vyjeli na výlet dětí a rodičů vlakem do Prahy do Technického muzea.
Sešlo se nás 22 – což byla dobrá parta.

V Praze jsme se šli občerstvit do čínské restaurace – děti se chovaly slušně a samy si objednávaly, na co měly chuť.

Potom nás už čekalo Národní technické muzeum. Je největším technickým muzeem v ČR, co do rozsahu sbírek patří k největším v Evropě. Bylo založeno r. 1908.

Expozice 1 – Historie dopravy – vývoj automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké a lodní dopravy, dále hasičská a železniční doprava na území ČR.

Expozice 2 – věnovaná architektuře, stavitelství a desingu od r. 1860 -1989. Můžeme zde vstoupit i do pracoven architektů 19. a 20. století.

Expozice 3 – Astronomie – je koncipována jako nekonečný prostor vesmíru plný zářících hvězd a unikátních sbírkových předmětů.

Expozice 4 – Tiskařství – seznámíme se s vývojem hlavních tiskařských technologií a sledujeme vynález knihtisku až po současnost.

Expozice 5 – Fotografický ateliér – ústřední část expozice tvoří skleněný ateliér – rekonstrukce dobového fotografického studia k portrétování za denního světla ve stylu poč. 20. století. Nejcennější exponát je daguerrotypie Královského paláce z r.1840, jejímž autorem je samotný vynálezce fotografie J. L. M. Daguerre.

Po prohlídce jsme metrem dojeli na hlavní nádraží a nastoupili cestu zpět. Všechny děti si zaslouží pochvalu za nadšení i chování.

Zapsala tř. uč. 3. ročníku Danuše Šubrtová

Skip to content