Návštěva Ekocentra Oldřichov

V sobotu 24. 4. 2010 jsme se vypravili do Ekocentra Oldřichov u Liberce, kde
byla celodenní akce zaměřená na ochranu životního prostředí. Čekal nás den
plný her, soutěží, zábavných a tvořivých aktivit pro děti i dospělé. Zhlédli
jsme i loutkové divadlo a poslechli si starodávné balady. Děti se svezly na
koních.

Střevlík = STŘedisko Ekologické Výchovy LIbereckého Kraje, je to příspěvková
organizace, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Mezi hlavní činnosti patří
praktická ekologická výchova. Prostřednictvím poznávání přírody a
environmentálních souvislostí se snaží rozvíjet úctu k životu ve všech
formách.

Den Země – slaví se 22. 4. od 70. let v USA, dříve 21. 3. = příchod jara.
Je to ekologicky motivovaný svátek, jehož cílem bylo přijetí nových
ekologických zákonů. Od r. 1990 se slaví ve zbytku světa. Umožňuje péči o životní prostředí.

Za děti a rodiče, kteří se zúčastnili, napsala D. Šubrtová – třídní uč.
2. ročníku.

Ekocentrum Oldřichov

Skip to content