Přehrada Les Království

Přehrada Les Království na Labi – sem směřoval náš další výlet pro děti a rodiče, který se uskutečnil v sobotu 20.3. Sešlo se nás 29. Jeli jsme vlakem do Bílé Třemešné a asi 5 km vycházkou na přehradu. Tam jsme si vyslechli historii díla a prohlédli chodbu uvnitř přehrady.

Trocha teorie: podnětem pro vybudování byla katastrofální povodeň v červenci 1897. Stavba proběhla v letech 1910 – 1919 – prodloužení doby výstavby ovlivnila 1. svět. válka. Ve své době se jednalo o největší nádrž v Československé republice, pokud se týkalo zadrženého množství vody, a nejdelší přehradu co do délky zděné hráze. V r. 1920 – 23 byla na pravém břehu pod hrází vystavěna vodní elektrárna. Celé vodní dílo je od r. 1958 nemovitou památkou.

Výška hráze nad terénem 32,7 m,
šířka v úrovni základů 37 m,
šířka na koruně hráze 4,2 m,
délka hráze 218 m,
objem nádrže 7260.5 tis. m3

Po prohlídce jsme šlapali zpět do Bílé Třemešné, kde jsme si dali oběd, a protože nám ujel vlak, šli jsme s dětmi do cukrárny.

Výlet byl náročný na chůzi, ale poučný i zábavný.
Za děti a rodiče třídní učit. Danuše Šubrtová

 
Přehrada Les Království

Skip to content