Projekt Rozumíme penězům

Naše první společné setkání se školiteli společnosti Aisis mělo podobu „ochutnávkového“ semináře – praktickou formou jsme se seznámili s tím, jak bude probíhat výuka žáků v rámci tohoto projektu. Než se ho však budou moci účastnit přímo žáci, budou vyškoleni dva koordinátoři projektu (Mgr. Hana Nýdrlová a Mgr. Irena Grosmanová – absolvují několik vícedenních školení v průběhu cca dvou let), kteří pak budou pomáhat ostatním učitelům se zapracováním témat finančního vzdělávání do jednotlivých předmětů, tříd či projektových dnů.

O co se projekt Rozumíme penězům snaží? Proč vlastně mluvit ve škole o financích, o hospodaření jednotlivce, rodiny? Tyto a podobné otázky napadnou nejednoho čtenáře našich stránek a přemýšleli jsme nad nimi i my. Finance – ať se nám to líbí, či ne – hrají v životě jednotlivců, ale i rodin důležitou roli. Zvlášť v současné době ekonomické krize je to znát více než dříve. Řada rodin se dostává do finančních problémů, do začarovaného kruhu půjček, které nejsou schopny splácet. Není jednoduché orientovat se na trhu, vybrat si vhodný finanční produkt, vyznat se v různých smlouvách, pročíst se několika stranami textu a odhalit tam případný potencionální problém … Právě rozvoj těchto dovedností si klade za cíl výše zmíněný projekt. Nechceme z dětí udělat finanční poradce či obchodníky, jen si přejeme, aby naši školu opouštěly co nejlépe vybaveny do života (viz název našeho ŠVP), a k tomu dobrá orientace ve financích patří.

Jak toho chceme docílit? Žáci vytvoří pracovní skupiny – fiktivní rodiny, které budou mít přesně stanovenou konkrétní situaci, v jejím rámci příjmy a budou plánovat, jak rozložit výdaje, aby dosáhli vytčeného cíle, např. koupě motorového vozidla, pořízení rodinné dovolené apod.

Věříme, že projekt Rozumíme penězům naše žáky obohatí o nové poznatky a že i oni ocení jeho praktický význam pro život. Pokud byste se chtěli o něm dozvědět více informací, stačí kliknout na banner umístěný v pravém sloupci našich www. stránek.

no-image

Skip to content