Brigáda ve Víchové

6. 4. 2009 se žáci 8. třídy zúčastnili brigády ve Víchové nad Jizerou. KRNAP vyhlásil brigády na uhrabání několika luk s výskytem chráněných rostlin. Taková lokalita je i ve Víchové. V oblasti kopce Homole, na svahové louce, obklopené převážně bukem lesním, se nachází vzácná kapradina hadilka obecná, lilie zlatohlávek a zástupce našich orchideí – vstavač osmahlý. Pracovali jsme za přítomnosti p. Bílka z KRNAPu a jeho psa Fíka. Na závěr byla možnost opékání buřtů, zbyl čas i na přírodovědné hry.

Skip to content