Beseda se členy KPV

10. prosinec proběhl ve znamení lidských práv – pan učitel Řehořek v úvodních hodinách připomenul žákům významné události českých dějin končících „8“, přiblížil období 50. let, násilné kolektivizace a pozdější normalizace, paní učitelka Grosmanová seznámila žáky s životním příběhem pana Jaroslava Grosmana, vyznamenaného 28. 10. 2008 prezidentem republiky Řádem T. G. Masaryka. Po této úvodní části se dostavili vzácní hosté – paní Hana Truncová, pan Václav Mach a i již výše zmíněný pan Jaroslav Grosman, všichni členové Konfederace politických vězňů. Velice poutavým způsobem vyprávěli o svých životech, o tom, za jaké činy se dostali do vězení, jak se jim podařilo přežít toto těžké období a jaké byly jejich osudy po propuštění na svobodu. Žáci 8. a 9. ročníku naslouchali velmi pozorně, svědčily o tom i otázky, které následně hostům kladli. Zde jsou některé jejich postřehy:

„Beseda se mi velice líbila, dozvěděla jsem se mnoho zajímavých věcí. Dokonce i ti největší výtržníci dokázali v klidu sedět a poslouchat. Bylo to velice zajímavé, byly nám podány překvapující informace, o kterých bychom jinak neměli ani potuchy. Celý program trval cca 2 hodiny. Jedinou věcí, kterou bych vytkla, byla dlouhá doba, kdy jsme museli sedět a byly pouze krátké přestávky.“

(Michala Jerychová)


„Z mého pohledu byl tento projekt velmi zajímavý. Dověděli jsme se mnoho zajímavých věcí. A poznali jsme také lidi, kteří vyrůstali úplně jinak než my. Ukázali nám také památky, které jim z války zůstaly. Všichni jsme dávali pozor, takže jim bylo i dobře rozumět.“

(Kristýna Šírová)


Beseda

Další fotografie z této akce si můžete prohlédnout v galerii jménem Beseda se členy KPV

Skip to content