Přehled akcí školního roku 2007/2008

SRPEN

27. 8. jednání ŠR
29. 8. pedagogická rada – 1. část
31. 8. pedagogická rada – 2. část

ZÁŘÍ

3. 9. slavnostní zahájení školního roku – pasování na žáky ZŠ – Za, starostové Roztok, Kruhu
4. 9. branný závod 2. – 9. ročník – smíšená družstva
11. 9. kino Kruh – Harry Potter a Fénixův řád
12. 9. Jičín město pohádek
13. 9. zahájení plaveckého kurzu
14. 9. Poznej svou obec, svůj region
– 1. – 5. roč. – stopovaná do okolí Roztok
– 7. roč. – Libštát – stanice pro handicapovaná zvířata

– 8. roč. – Klimentův vrch, V Končinách, Kruh
– 9. roč. – okolí Roztok, Klimentův vrch
19. 9. školení BOZP – pí Prchlíková
26. 9. Pohádkový kabaret – p. Petráš – 1.,2.,3. ročník

ŘÍJEN

2. 10. první číslo školního časopisu
3. 10. hry za pochodu III. – školení Studenec – Lu
9. 10. atletická soutěž 4. ročníků – Jilemnice – Ře – 2. místo mal. škol
11. – 12. 10. setkání výchovných poradců – Grof
15. 10. dopravní hřiště Košťálov – 4. roč. Ko
18.-19. 10. seminář preventistů – Ře
19. 10. Děti, pozor silnice! – 1. třída
24. 10. absolventské práce – oficiální zahájení
25. 10. poradenský den – Semily – Ce,Ný, Šu,Grof,Ko,Za
30. 10. pedagogická rada

LISTOPAD

6. 11. druhé číslo školního časopisu
7. 11. kouzelník – MŠ, 1.-5. roč.
8. – 9. 11. setkání ŘŠ – Malá Skála – Za
9. 11. burza škol Turnov – 9. roč. Grof
13. 11. světem operety – divadlo Liberec
15. 11. pedagogická rada
19. 11. okrskový přebor v sálové kopané Lázně Bělohrad – 2. st. Řek – 4. místo
20. 11. informační odpoledne pro rodiče, Školní řád
21. 11. setkání zástupců škol s rodiči a žáky 8. a 9. ročníků
27. 11. třicetiletá válka – představení šermířské skupiny Pernštejn
29. 11. fotografování – vánoční kolekce

PROSINEC

3. 12. Holky, na slovíčko!
6. 12. Mikuláš – 9. ročník
7. 12. třetí číslo školního časopisu
7. 12. školení p. Řehořek – Semily
10. 12. jednání ŠR
17. 12. vánoční představení – Jilemnice – 2.stupeň
19. 12. vánoční besídka
20. 12. bruslení v Lomnici nad Popelkou – 2. stupeň + 5. roč
20. 12. setkání pedagogických pracovníků ZŠ
21. 12. vánoční besídky ve třídách
21. 12. kino Kruh – film HAPPY FEET

LEDEN

7. 1. přivezení ježka Tondy
16. 1. přednáška o ježkovi pro mateřskou školku
18. 1. okresní finále ve stolním tenise – Studenec – st. žákyně 1. místo, st. žáci 3. místo
23.1. florbal – Studenec – okrskové kolo
24. 1. pedagogická porada
28. 1. přednáška o ježkovi – 1. tř.
29. 1. CERMAT – zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. ročníku
30. 1. čtvrté číslo školního časopisu
31. 1. předání vysvědčení, zápis žáků do 1. ročníku

ÚNOR

5. 2. Kaleidoskop – Jilemnice
6. 2. Jeleni ve Vrchlabí– 8. tř. – Ve
11. 2. přednáška o hadech
22. 2. divadlo Mladá Boleslav– 2. st. Muži v offsidu
28. 2. školení výtvarné díly – Studenec – pí uč. Lulková
29. 2. přehazovaná – Loukov

BŘEZEN

3. – 5. 3. odborná stáž ředitele školy z Jilemnice
7. 3. bruslení – Lomnice nad Popelkou
19. 3. Modrý den, kino Kruh
19. 3. páté číslo školního časopisu
26. 3. okresní kolo olympiády z ČJ – Daniel Pršala, Petr Haken
31. 3. vypuštění ježka Tondy do přírody

DUBEN

1. 4. školení výchovného poradce – Semily
1. 4. oslava Dne učitelů – Jilemnice – vyznamenání pí řed. Mgr. M. Glaichové, pí uč. L. Házové a V. Mečířové
1. 4. turnaj v přehazované – Libštát
3. – 4. 4. Turnovský štěk aneb noc ve Žluté ponorce – 8. tř, Ře
4. 4. Tonda na cestách – přednáška o třídění a recyklaci odpadů
7. 4. školení výchovného poradce – Liberec
17. 4. schůze ředitelů škol – Jilemnice
17. 4. pedagogická rada
21. 4. přijímací zkoušky
22. 4. Den Země – 1. – 5. ročník
24. 4. společná schůzka rodičů a pedagogických pracovníků, informační odpoledne pro rodiče
25. 4. akce Policie ČR
25. 4. školení ředitelů škol – Semily
30. 4. dravci
30. 4. soutěž o nejvšestrannější 4. třídu Jilemnicka

KVĚTEN

7. 5. Mc Donald´s Cup 2007/2008
7. 5. projekt Ptáci – Vrchlabí – 7. roč.
12. 5. florbalový turnaj – okresní kolo, Semily
13. 5. atletický čtyřboj – okresní kolo, Turnov
13. 5. dopravní soutěž – Košťálov
13. 5. školení tělesná výchova v ŠD – Studenec – pí uč. Lulková
16. 5. výchovný koncert P. Novák – Jilemnice
17. 5. vítání občánků, pásmo dětí 1. roč.
22. 5. pantomima MŠ
25. 4. školení ředitelů škol – Semily
26. 5. včely – 7. roč.
28. 5. ukončení studia k výkonu specializované činnosti prevence sociálně patologických jevů – p. uč. Řehořek
29. 5. Pohár Českého rozhlasu – Turnov – okresní finále
30. 5. výlet do Kruhu – akce k MDD – 1. – 5. roč.

ČERVEN

2. 6. dopravní hřiště – Košťálov – 4. roč.
3. 6.ukončení rozšiřujícího studia – pí uč. Lulková
5. 6. Pohár Českého rozhlasu – Turnov – krajské finále – družstvo mladších (1. místo) a starších žákyň
5. 6. zápis do MŠ
6. 6. projektový den Vaření – 4., 5. roč.
10. 6. exkurze – 1. – 3. roč. – Valečov, Drábské světničky, Krásná vyhlídka
12. 6. „Pomáhej, kde můžeš“ (školení první pomoci) – 5. roč. – Jilemnice
13. 6. exkurze ZOO Liberec – 4., 5. roč.
16. 6. exkurze IQ CENTRUM LIBEREC – II. Stupeň
17. 6. prezentace absolventských prací – 9. roč.
18. 6. pedagogická rada
19. 6. exkurze Českým rájem – 8. roč.
19. 6. exkurze Poniklá – 7. roč.
19. 6. exkurze Nová Paka – 9. roč.
20. 6. atletika – Turnov – soutěž reprezentantů škol z okresu Semily24. 6. atletický čtyřboj
24. 6. atletický čtyřboj
25. 6. štafetový běh, přátelské utkání ve volejbale žáci 9. roč. – učitelé
26. 6. kino Kruh
27. 6. slavnostní zakončení školního roku

Skip to content